Pra heta havorycca ŭ dakładzie Mižnarodnaha valutnaha fondu, jaki apublikavany pa vynikach treciaha ahladu vykanańnia biełaruskim uradam prahramy stand‑by. Ahlad pravodziŭsia ŭ listapadzie 2009 hoda.

U dakładzie MVF padkreślivajecca, što ŭłady Biełarusi zajaŭlajuć pra namier praciahvać abhruntavanuju makraekanamičnuju palityku ŭ 2010 hodzie. «Apynuŭšysia pierad vybaram pamiž «metavym scenaryjem» raźvićcia ekanomiki, jaki b nie adpaviadaŭ abaviazacielstvam pa prahramie (ci ekanamičnym realijam), i praciaham u 2010 hodzie rašučych, ale ciažkich mier palityki ŭłady abrali apošniaje. Jany nie admovilisia ad metavaha scenaryja, ale majuć namier razhladać jaho ŭ jakaści «matyvaŭ» i zasnoŭvać miery palityki na realistyčnych płanach i ŭzhodnienych zadačach prahramy», — śćviardžajecca ŭ dakumiencie MVF.

Adnak, praciahvajuć ekśpierty fondu, ryzyka taho, što ŭłady mohuć schilicca ŭ bok «metavaha scenaryja», zachoŭvajecca.

«Pa miery taho, jak nabližajecca zaviaršeńnie prahramy, pry pasłableńni źniešnich abmiežavańniaŭ źjaŭlajecca ryzyka taho, što ŭłady asłabiać palityku zanadta mocna ci zanadta chutka. Nadychod vybaraŭ budzie ŭzmacniać hetu ryzyku. Bolš za toje, papiaredni hod pakazaŭ uraźlivaść ekanomiki ŭ vypadku źnižeńnia popytu na ekspartnyja tavary, parušeńniaŭ na rynku zamiežnaj valuty i niedachopu aficyjnaha finansavańnia. Pastupovaje spynieńnie subsidavańnia impartu nafty i hazu tolki ŭzmocnić ciažkaści, jakija stajać pierad uładami», — havorycca ŭ dakładzie.

Pavodle mierkavańnia MVF, u cełym Biełaruś pačynaje vychodzić z kryzisu. Skaračeńnie abjomaŭ vytvorčaści niaznačnaje ŭ paraŭnańni z susiednimi krainami, inflacyja źniziłasia, valutny rynak stabilizavaŭsia, praciahvajecca praces źnižeńnia stupieni dałaryzacyi. U toj ža čas ekanomika zastajecca ŭraźlivaj da źniešnich šokaŭ. Deficyt liku biahučych apieracyj zastajecca značnym, a ŭzrovień reziervaŭ nizkim, niahledziačy na značnuju padtrymku, u tym liku z boku MVF.

Razam z tym ekśpierty fondu zrabili vyvad, što makraekanamičnaja stabilnaść u Biełarusi zastajecca nietryvałaj i maje patrebu va ŭmacavańni mocnymi i paśladoŭnymi mierami.

Jak paviedamlałasia raniej, pieršapačatkova ŭrad Biełarusi padrychtavaŭ dva varyjanty prahnozu sacyjalna‑ekanamičnaha raźvićcia, bazavy i metavy. Pieršy praduhledžvaŭ rost VUP na 2—3%, druhi — 11—12%. Adnak Alaksandr Łukašenka zastaŭsia niezadavoleny prahnoznymi dakumientami. U vyniku 7 śniežnia prezident zaćvierdziŭ prahnoz sacyjalna‑ekanamičnaha raźvićcia, jaki praduhledžvaje rost VUP na 11—13%.

U 2009 hodzie rost VUP u Biełarusi płanavaŭsia na 10—12%, adnak realny pakazčyk skłaŭ 0,2%.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?