Navukova-daśledčy centr Miziesa ŭ śniežni 2009 — studzieni 2010 pravioŭ sacyjałahičnaje apytańnie z metaj skłaści partret hramadzianskaj supolnaści Biełarusi. Vyniki apytańnia, u jakim paŭdzielničali 1152 čałavieki, pakazali, što biełarusy stanoŭča staviacca da isnavańnia hramadzianskaj supolnaści, ale sami paŭdzielničać u joj nie śpiašajucca.

Na ŭzroŭni Savieckaha Sajuza

Na pytańnie «Hramadzianskaja supolnaść, jak Vy jaho razumiejecie, asabista dla Vas — heta…» 49% respandentaŭ adkazała «dobra», a 9,4% — «vielmi dobra». U toj ža čas, hramadzianskaja supolnaść u Biełarusi nie ŭsimi biełarusami ŭsprymajecca jak samastojnaja struktura — kala 40% apytanych ličyć, što kirujuć joj ułady, ale adna tracina apytanych ličyć, što jana «sama sabie kiraŭnik».

Uzrovień jaje raźvićcia bolšaść apytanych acaniła na ŭzroŭni jaje ŭ Savieckim Sajuzie, a 26,3% naohuł vykazalisia za jaje adsutnaść. Pryčynu nieraźvitaści 34,5% respandentaŭ bačać u tym, što biełarusy redka byvajuć u krainach Jeŭrasajuza,

33,3% -u niedaviery aktyvistam niaŭradavych arhanizacyj i 23,1% — u aŭtarytarnym režymie ŭ krainie.
U toj ža čas, tolki 14% źviazvajuć niaŭradavyja arhanizacyi z palityčnaj apazicyjaj, ale amal pałova schilajecca što aktyvisty hetych arhanizacyj nie razumiejuć sapraŭdnych patreb hramadstva.

Maja chata z kraju

Kala 60% apytanych za apošnija 10 hod naohuł nie ŭdzielničali ni ŭ adnoj sa śfieraŭ hramadzianskaj supolnaści. Siarod najbolš papularnych śfier, u jakich biełarusy chacieli b pryniać udzieł, akazalisia vandroŭki (17,8%), humanitarnaja dapamoha (15,7%), prablemy ekałohii (14,7%). Žadańnie prasoŭvać nacyjanalnuju movu i kulturu vykazali 7,5% apytanych, udzielničać u nacyjanalistyčnaj arhanizacyi — tolki 1,7%.

Tyja, chto adkazaŭ stanoŭča pra svoj udzieł u hramadskich arhanizacyjach, patłumačyli heta žadańniem sustreć novych ludziej i zavieści siabroŭ (63,5%), vyrazić svaje kaštoŭnaści i intaresy i ich realizavać (69,2%) i

dla taho, kab dzieci žyli ŭ niezaležnaj, demakratyčnaj, jeŭrapiejskaj krainie (50,4%).
Žadańnie źmianić uładu prysutničaje tolki ŭ 7,4% respandentaŭ.

Siarod nieabchodnych umoŭ dla raźvićcia hramadzianskaj supolnaści ŭ Biełarusi, bolšaść respandentaŭ adznačyła praviadzieńnie demakratyčnych vybaraŭ, mahčymaść vykazvać roznyja punkty hledžańnia na telebačańni i radyjo, a taksama pryniaćcio zakonu ab niaŭradavych arhanizacyjach.


Spansaravać dziejnaść hramadskich arhanizacyj pahadzilisia b niamnohija — bolš jak tracina apytanych vybrała adkaz «tamu što samomu nie chapaje», a voś hatoŭnaść addavać 10% zarobka štomiesiac, jak Rakfieler, vykazała ŭsiaho 2,6% respandentaŭ.

Na pytańnie «Kali b pryjšłosia abirać pamiž udziełam u niaŭradavaj arhanizacyi i palityčnaj partyi, što b Vy abrali?» 42,7% pahadzilisia b udzielničać u NDA i tolki 22,6% u palityčnaj partyi.

Biełarusaŭ nie zapytvajucca

Byli i pytańni datyčnyja adnosinaŭ dziaržavy da biełaruskaha naroda. Jak akazałasia, 65,7% ludziej nie zhodnyja z tym, što ŭłada nie zapytvajecca ich mierkavańnia, 36,2% apytanych ličyć, što ŭłada naohuł izalavała siabie ad naroda. Bolš za pałova respandentaŭ paličyła, što pry najaŭnaści raźvitaj hramadzianskaj supolnaści «žyćcio było b bolš spraviadlivym», ale kala 1/3 častki apytanych ličać, što ničoha b nie źmianiłasia.


Svaboda — heta…

Respandentam byli prapanavanyja niekalki aznačeńniaŭ słova «svaboda». Najbolšaja častka apytanych pahadziłasia z tym, što «Svaboda — heta prava i zdolnaść svabodna rasparadžacca svaim žyćciom, majomaściu, nieści adkaznaść za svoj vybar, nie parušajučy pry hetym anałahičnych praŭ inšych ludziej." Całkam svabodnymi siabie ličać tolki 19,2% apytanych biełarusaŭ, adkaz «Chutčej, tak» dali 42,6%, «Chutčej, nie» — 20,9%, całkam niesvabodnymi siabie ličać 5,6% apytanych i 11,6% nie vyznačylisia z adkazam. Prykładana takija kolkasnyja suadnosiny adkazaŭ byli i na pytańnie, ci ličać jany Biełaruś svabodnaj krainaj.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?