Niekalki tysiač čałaviek sabralisia la Akademii navuk, kab adznačyć dzień nacyjanalnaha vyzvaleńnia. Mitynh prajšoŭ u raźniavolenaj, śvietłaj atmaśfiery. Było niamała siamiej ź dziećmi. Asnoŭnuju častku ŭdzielnikaŭ składała moładź. Siły achovy paradku pavodzili siabie karektna.

Pačatak. Narod pakrychu źbirajecca da Akademii navuk.

Pačatak. Narod pakrychu źbirajecca da Akademii navuk.

Žyvie Biełaruś!

Žyvie Biełaruś!

Havoryć sustaršynia BCHD Alaksiej Šein.

Havoryć sustaršynia BCHD Alaksiej Šein.

Uładzimir Niaklajeŭ rychtujecca.

Uładzimir Niaklajeŭ rychtujecca.

Pakul išoŭ mitynh, poruč pracavała hrupa sapioraŭ ź minašukalnikam i sabakam.

Pakul išoŭ mitynh, poruč pracavała hrupa sapioraŭ ź minašukalnikam i sabakam.

Rušyli ŭ centr.

Rušyli ŭ centr.

Adzin ź niešmatlikich siłavych momantaŭ akcyi.

Adzin ź niešmatlikich siłavych momantaŭ akcyi.

AMON prosić razyścisia.

AMON prosić razyścisia.

Ścienka na ścienku?

Ścienka na ścienku?

19:37

Kala sotni čałaviek zastalisia stajać u rajonie vulicy Pietrusia Broŭki. pamiž imi chodzić pałkoŭnik milicyi ź miehafonam, nahadvaje pra adkaznaść. Niaśpiešnym krokam jon kirujecca ŭ bok Akademii Navuk, za im rušyła moładź ź bieł-čyrvona-biełym ściaham. Stvarajecca paradaksalnaje ŭražańnie, što pałkoŭnik ačolvaje šeście.

Zadnich ad ad vulicy Broŭki miakka adciskaje AMON. Zaklikajučy razychodzicca «Uvažajemyje hraždanie... » Dźvie nacyjanalistki stałaha vieka žartujuć z amonaŭskim načalnikam: “Oj, vy ŭsie takija čornyja strašnyja! My vas baimsia!” Amonaviec śmiajecca.

19:32

Akcyja faktyčna skončana. “Maładaja Biełaruś” zhortvaje raściažku. Try šerahi amonaŭcaŭ-šlemanoscaŭ staić nieparušna. Pieršy, słabiejšy łancuh źniaty, kab adkryć ludziam šlach da mietro.

19:26

Načalnik minskaj milicyi Leanid Farmahiej staŭ pierad aktyvistami “Maładoj Biełarusi” i prosić ich nie parušać hramadski paradak i razyścisia.

Artur Fińkievič, jaki stajaŭ u pieršym šerahu z raściažkaj «Maładaja Biełaruś», hučna pavinšavaŭ usich prysutnych z Dniom Voli, padziakavaŭ, vykazaŭ upeŭnienaść, što na prezidenckich vybarach pieramoža demakratyčny kandydat.

Ludzi pačynajuć razychodzicca.

19:18

Šlach da centru zabłakiravaŭ śpiecnaz u šlemach i ciažejšym abmundziravańni. Śpiecnazaŭcy stajać u dva šerahi, ad kałony śpiecmašynaŭ, što na vulicy Broŭki, hrupami biažyć padmacavańnie. Avanhard udzielnikaŭ akcyi spyniŭsia i vahajecca, ci pierachodzić vulicu. Moładzi jaŭna mała, kab prarvać taki mocny kardon.

Druhuju hruppu — kala 100 čałaviek — z raściažkaj «Volnaja moładź» la prypynku aŭtobusa № 100 «Vulica Pietrusia Broŭki» strymlivaje nievialiki łancuh śpiecnazaŭcaŭ u lohkim abmundziravańni.

19:16

Ludzi abchodziać AMON pa hazonach, častka pabiehła napierad.

AMON raściahnuŭsia na ŭsie chodniki, uziaŭšysia za ruki, i trymaje častku natoŭpu. Abodva baki ŭnikajuć užyvańnia siły.

19:15

Kala prypynka aŭtobusa №100 “Vulica pietrusia Broŭki” šlach mitynhoŭcam pieraharadziŭ łancuh śpiecnaza. Bajcy ŭ lohkaj formie, z dubinkami pry baku. Kałona spyniłasia. Dzieści ŭ siaredzinie natoŭpu staić pałkoŭnik milicyi ź miehafonam i paŭtaraje: «Nie paddajemsia na pravakacyi, a raźviartajemsia i razychodzimsia».

19:11

Šeście sprabuje spynić Leanid Farmahiej, na padvyšanych tanach zaklikajučy ruchacca zajaŭlenym maršrutam. Ale jaho adciskajuć nabok i ludzi rušać dalej.

La vulicy Pietrusia Broŭki pakazaŭsia łancuh śpiecnaza.

Tych, chto rušyŭ u centr, dahaniaje častka mitynhoŭcaŭ ad Akademii navuk. Ale daloka nie ŭsie. Častka praciahvaje machać ściahami na broŭcy praśpiekta. Inšyja zastajucca stajać la Akademii navuk.

19:08

Para socień čałaviek ad Akademii navuk rušyła ŭ bok centra, skandujuć «Žyvie Biełaruś». Praśpiekt pierabiahajuć niekalki dziasiatkaŭ supracoŭnikaŭ DAI. Jany stanoviacca ŭzdoŭž prajeznaj častki i strachujuć, kab ludzi nie vychodzili na darohu.

19:06

Biełavolcy dajšli da univiersama «Ryha». Praviali tam impravizavany mitynh, dzie zajavili, što buduć dziejničać pa pryncypie pavajennych biełaruskich partyzanaŭ-nacyjanalistaŭ.

18:58

Ludzi stajać uzdoŭž praśpiekta, machajuć ściahami. Va ŭsich śviatočny nastroj.

18:54

Biełavolcy prajšli skryžavańni Kołasa i Surhanava. Amonaŭcy pakul ich nie čapajuć.

18:50

Sustaršynia BCHD Alaksiej Šein zaklikaŭ usich, jak letaś, pašychtavacca ŭzdoŭž praśpiekta sa ściahami.

Chto jość z palitykaŭ i viadomych ludziej? Anatol Labiedźka viartajecca z Vałožyna, dzie jon byŭ pakarany štrafam u 30 bazavych vieličyniaŭ, abo 1 młn 50 tys. rubloŭ (udzieł u niesankcyjanavanaj akcyi padtrymcy aktyvistaŭ niepryznavanaha ŭładami Sajuza palakaŭ). Potym mašynu Labiedźki jašče i zatrymała DAI.

Z hramadskich dziejačoŭ zaŭvažanyja bardy staršynia BAŽ Žanna Litvina, bardy Andrej Mielnikaŭ i Źmicier Bartosik, piśmieńnik Uładzimir Niaklajeŭ, narodnaja artystka Zinaida Bandarenka, litaraturaznaviec Jazep Januškievič, palitołahi Vital Silicki i Viktar Marcinovič, vydaŭcy Iryna Vidanava, Alaksiej Karol, Viačasłaŭ Chadasoŭski, Alaksandr Starykievič. Z palitykaŭ prysutničajuć Pavał Sieviaryniec, Andrej Sańnikaŭ i Iryna Chalip, Vincuk Viačorka, Lavon Barščeŭski, Viktar Ivaškievič, Aleś Michalevič.

Milinkieviča niama, jon znachodzicca ŭ zamiežnaj pajezdcy ŭ Bruseli.

18:41

Biełavolcy dajšli da vulicy Surhanava, tam ich spyniŭ łancuh śpiecnaza. I jany pajšli ŭ bok płoščy Banhałor.

18:37

Artur Fińkievič zaklikaŭ usich udzielničać u prezidenckich vybarach. Siońnia na akcyju jon pryjšoŭ ź vialikaj sumkaj: chłopiec rychtujecca da Akreścina. Artur byŭ siońnia zavočna asudžany da administracyjnych sutak za akcyju salidarnaści 16 sakavika.

18:35

Milicyjant ź śpiecyjalna navučanym na vybuchoŭku sabakam praviarajuć kusty vakoł vychadu ź mietro.
Narod aktyŭna dapamahaje, daje parady, dzie varta ŭvažliviej zirnuć. “Tam blašanka pad kustom! Prapuściŭ blašanku!” – čujecca čas ad času.

18:34

Adzin z aktyvistaŭ “Biełaj Voli” ŭziaŭ miehafon. «Ja zaklikaju ŭsich sapraŭdnych nacyjanalistaŭ pašychtavacca ŭ kałonu i ruchacca pa maršrucie”. Niezrazumieła, chto “ia” – bo tvar jaho zakryty paviazkaj. I ńniezrazumieła, kudy iści -- što značać słovy “pa maršrucie”.

Biełavolcy rušyli ŭ kirunku Nacyjanalnaj biblijateki. Łancuh śpiecnazaŭcaŭ, jakija praviarajuć sumki va ŭsich, chto idzie tratuaram u bok centru, schinuŭsia nabok i prapuściŭ ich.

18:32

Za akcyjaj sočać členy dypłamatyčnaha korpusu. Prysutničajuć pasoł Polščy Hienryk Litvin, časovy pavierany ŭ spravach ZŠA ŭ Biełarusi Majkł Skenłan, pasoł Vialikabrytanii spadarynia Roŭzmary Tomas.

Taksama pracuje infarmacyjnaja hrupa milicyi ŭ sinich kamizelkach. Narod ź jaje paciašajecca.

18:26

Z boku vulicy Surhanava staić łancužok amonaŭcaŭ, jakija ahladajuć sumki tych, chto idzie na akcyju. Robiać heta karektna.

Usiaho ŭdzielnikaŭ sabrałasia kala 2 000 čałaviek.

. 18.20

Pačaŭsia mitynh. Staršynia Partyi BNF Alaksiej Janukievič prapanavaŭ ušanavać chvilinaj maŭčańnia pamiać piśmieńnika Kastusia Tarasava, pachavańnie jakoha prajšło siońnia.

Taksama jon abviaściŭ pačatak miesiačnika salidarnaści, u časie jakoha buduć źbiracca hrošy dla chvorych dziaciej.

Vystupaje sustaršynia BCHD Vital Rymašeŭski, jon padziakavaŭ usim zmaharam za niezaležnaść Biełarusi.

Ad Ruchu za Svabodu vystupiŭ taksama Aleś Łahviniec.

Viačasłaŭ Siŭčyk nahadaŭ, što za kratami znachodziacca Mikałaj Aŭtuchovič i Uładzimir Asipienka, jakim vielmi patrebnaja salidarnaść.

Uładzimir Niaklajeŭ zajaviŭ, što dziaržava ŭ nas zbudavana na tatalnaj chłuśni i tolki praŭdaj možna jaje pieraadoleć. Taksama jon pračytaŭ vierš.

18.16

Na ŭskrajku akcyi ščylnaj hrupaj staić kala dvaccaci maładych ludziej. Bolšaść ź ich maje holenyja hałovy. Jany apranutyja ŭ karotkija kurtki, abutyja ŭ biercy. Ich tvary zakryvajuć paviazki. U kahości hetuju rolu vykonvaje šalik, ale ŭ mnohich – pamiatnaja pa epidemii hrypu marlevaja paviazka z apteki. Jany z usich bakoŭ abharadzilisia transparantami z nadpisami “Biełaja Vola”, «Sport. Viernaść. Honar. Kroŭ», «Nie — demakratyi, kapitalizmu, kamunizmu», «Syny Pieruna». Na apošnim adlustravanyja Pahonia na zialonym ščycie, aŭtamatčyk i salarnaja simvolika. Ludzi fatahrafujucca na fonie ekzatyčnych raściažak, prosiać patłumačyć, što da čaho. “Vy što – nie viedajecie, chto taki Piarun?” – adkazvajuć z-za transparantaŭ.

17:58

La Akademii ŭžo kala 400 čałaviek.

17:52

NačalnikHUUS Minska Leanid Farmahiej zajaviŭ, što, pavodle apieratyŭnaj infarmacyi «pradstaŭnikami zamiežnych hramadzian» rychtujucca padziei nakštałt tych, što adbylisia 3–4 lipienia 2008 hoda. Tamu jon zaklikaŭ udzielnikaŭ akcyi być pilnymi i pryhladacca da navakolnych, a taksama akazvać dapamohu milicyi ŭ zatrymańni złačyncaŭ.

U niefarmalnaj razmovie milicyjanty dadajuć, što hetyja ludzi pryjechali z Rasii.

Milicyja taksama maje na rukach arkušy papiery z aryjenciroŭkaj (prykmietami čałavieka, jaki prylacieŭ siońnia ŭ minski aeraport).

Słovy Farmahieja

17:50

Kolkaść udzielnikaŭ vyrasła da 200 čałaviek. Šmat baćkoŭ ź dziećmi.

Bolš za dziasiatak bieł-čyrvona-biełych ściahoŭ i kala piaci ściahoŭ «Jeŭrapiejskaj Biełarusi». Razdajuć maleńkija ściažki «Moładzi BNF» i hazietu «Naša słova».

Źjaviłasia raściažka «25 Sakavika — Dzień Niezaležnaści».

17:42

La Akademii ŭžo sabrałasia kala 100 čałaviek. Uźniaty pieršy ściah.

17:41

DAI tłumačyć rekvizavańnie aparatury nieabchodnaściu pravierki dakumientaŭ i prapanuje pasilnuju dapamohu ŭdzielnikam šeścia ŭ defilavańni pa vulicy Surhanava na Płošču Banhałor. Moŭčki.

Viktar Ivaškievič zajaŭlaje, što najlepšym varyjantam — zastacca la Prezidyuma i tak pravieści mitynh.

17:35. Na placoŭcy la Akademii navuk pačynajecca źbiracca narod. Roznyja hrupki. Čałaviek 50. U arhanizataraŭ rekvizavali aparaturu.

17:29

10 aŭtazakaŭ ź milicyjaj staić za Fiłarmonijaj za Płoščaj Jakuba Kołasa.

Vulica Daraševiča i Pietrusia Broŭki zastaŭlenyja aŭtazakami milicyi. Ale milicejskich zaharodžaŭ pakul niama.

Siarod śpiecnazaŭcaŭ — pryhožyja śpiecnazaŭki ŭ formie.

***

A 18‑j la budynka Prezidyuma Akademii navuk pavinna pačacca tradycyjnaja akcyja, pryśviečanaja Dniu Voli.

Minharvykankam daŭ dazvoł na akcyju z umovaj dalejšaha šeścia vulicaj Surhanava na płošču Banhałor.

Zajaŭniki akcyi napačatku mielisia prajści praśpiektam Niezaležnaści da Parka Horkaha, ale paśla dazvołu Minharvykankama, zajavili, što rašeńnie pra dalejšy maršrut akcyi budzie prymacca na miescy.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?