Pavodle źviestak pres‑słužby kiraŭnika dziaržavy, vinšavalnyja pasłańni nakiravanyja prezidentu Dźmitryju Miadźviedzievu, premjer‑ministru Uładzimiru Pucinu, staršyniam abiedźviuch pałat parłamienta Siarhieju Mironavu i Barysu Hryzłovu, patryjarchu Maskoŭskamu i ŭsiaje Rusi Kiryłu, kiraŭniku Administracyi prezidenta RF Siarhieju Naryškinu, dziaržsakrataru Sajuznaj dziaržavy Paŭłu Baradzinu, hubiernataru Maskoŭskaj vobłaści Barysu Hromavu, meru Maskvy Juryju Łužkovu i prezidentu Handlova‑pramysłovaj pałaty Rasii Jaŭhienu Prymakovu.

«Dla bolšaści biełarusaŭ i rasijan hetaje śviata stała simvałam družby i bractva, — havorycca ŭ vinšavańni. — Upeŭnieny, što sumiesnymi namahańniami, skiravanymi na vyrašeńnie aktualnych pytańniaŭ biełaruska‑rasijskaha supracoŭnictva, raźvićcio intehracyjnych pracesaŭ, my zmožam stvaryć spryjalnyja ŭmovy dla hodnaha žyćcia hramadzian našych dziaržaŭ».

Z Dniom jadnańnia Łukašenka taksama pavinšavaŭ usich biełarusaŭ i rasijan.

«Heta śviata tych kanstruktyŭnych sił, jakija, pieraadoleŭšy masiravany źniešni i ŭnutrany nacisk, zmahli zakłaści asnovy adzinstva na novym histaryčnym etapie. Siońniašniaja znamianalnaja data ŭvasablaje nadziei i čakańni našych narodaŭ, prajaŭlaje ich palityčnuju volu», — havorycca ŭ zvarocie.

«Praces intehracyi vielmi niaprosty», pryznaje Łukašenka, «ale na hetym šlachu ŭ nas jość paśpiachovyja spravy i značymyja viechi».

«Suśvietny finansava‑ekanamičny kryzis staŭ surjoznym vyprabavańniem dla našych handlova‑ekanamičnyja adnosin, — zaznačajecca ŭ zvarocie. — Adnak dziakujučy dasiahnutamu ŭzroŭniu ŭzajemnaha davieru i razumieńnia, hłybokaj vytvorčaj kaapieracyi pamiž pradpryjemstvami Biełarusi i Rasii, ciesnym mižrehijanalnym suviaziam my navat u hetych niaprostych umovach znachodzim efiektyŭnyja rašeńni samych składanych pytańniaŭ. Bolš za toje, mienavita sistemnaja i paśladoŭnaja praca pa vykanańni pałažeńniaŭ sajuznaha dahavora stała asnovaj dla stvareńnia Mytnaha sajuza Biełarusi, Rasii i Kazachstana».

Dzień jadnańnia narodaŭ Biełarusi i Rasii prymierkavany da daty padpisańnia dvuch dakumientaŭ — Dahavora ab Supolnaści Biełarusi i Rasii (2 krasavika 1996 hoda) i Dahavora ab Sajuzie Biełarusi i Rasii (2 krasavika 1997 hoda).

Siońnia ŭ Minsku i Maskvie projduć uračystyja aficyjnyja schody z udziełam deputataŭ Parłamienckaha schodu Sajuza Biełarusi i Rasii, pradstaŭnikoŭ Pastajannaha kamiteta Sajuznaj dziaržavy, palityčnych i hramadskich dziejačaŭ.

31 sakavika ŭ Minsku na pres‑kanfierencyi, pryśviečanaj Dniu jadnańnia, pasoł Rasii ŭ Biełarusi Alaksandr Surykaŭ nazvaŭ 2 krasavika «rubiežnaj dataj dla adnosinaŭ dźviuch krain, za jakoj pačalisia intehracyjnyja zachady bolš šyrokaha maštabu».

Pavodle słoŭ dypłamata, vajenna‑techničnaje, handlova‑ekanamičnaje i źniešniepalityčnaje supracoŭnictva dźviuch krain «raźvivajecca vydatna».

Surykaŭ pryznaŭ, što ŭ adnosinach dźviuch krain jość «peŭnyja ciažkaści». «Ale kazać pra toje, što intehracyjnyja pracesy zhortvajucca, pakul rana. Jany iduć nie bieź ciažkaściej, ale nie zhortvajucca, i stvarajuć bazu dla mahčymych palityčnych rašeńniaŭ u budučyni», — skazaŭ dypłamat.

Miž tym na minułym tydni Biełaruś źviarnułasia ŭ Ekanamičny sud SND ź iskam suprać Rasii.

Ministerstva justycyi Biełarusi prosić sud razhledzieć zakonnaść źbirańnia Rasijaj mytnych pošlin na pradukty pierapracoŭki nafty i naftachimičnuju syravinu, što pastaŭlajucca ŭ respubliku.

Aprača taho, u 2009 hodzie ŭ Biełarusi i Rasii pieryjadyčna ŭźnikali handlova‑ekanamičnyja kanflikty, u pryvatnaści, u suviazi z pastaŭkami małaka, sielhastechniki, nafty.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?