Dziaŭčaty marać ab dobrych, a vybirajuć usio adno drennych.

Tak, tak, mienavita drennych. Marać ab stanoŭčych, a lubiać drennych. Što ž staić za hetym? Davajcie pasprabujem razabracca. Na samoj spravie ŭsio prosta.

Dobryja chłopcy lubiać dobra apranacca. Adnak jany niešta chavajuć. U ich niama ŭpeŭnienaści ŭ sabie i jany sprabujuć kampiensavać heta vopratkaj. Ich krychu škada i ni kryšačku ź imi nie cikava. Upeŭnienyja ŭ sabie mužčyny adčuvajuć siabie adnolkava dobra ŭ luboj vopratcy, budź to spartyŭny kaścium, džynsy ci što-niebudź jašče. Jany cikavyja ŭ luboj vopratcy. Im niama nieabchodnaści niešta dakazvać navakolnym. Jany ŭžo dakazali sabie ŭsio.

Dobryja chłopcy bajacca prymać rašeńni. Jany chočuć, kab za ich vyrašali, kudy vy pojdziecie siońnia ŭviečary.
I zusim nie tamu, što ceniać mierkavańnie inšych. Prosta jany sprabujuć pierakłaści adkaznaść. Jość u ich takaja škodnaja zvyčka — pierakładać adkaznaść. Drennyja chłopcy mohuć pamylacca, mohuć navat pakryŭdzić žančynu, ale jany nie buduć chavacca.

Jość jašče adna reč, pra jakuju varta ŭspomnić. Dobryja chłopcy lubiać znachodzicca ź dziaŭčynaj, kali joj dobra. Jany majuć ŭłaścivaść abstrahavacca, jak tolki ŭźnikajuć niepryjemnaści, navat drobnyja. Jany pieraklučajecca na inšyja temy. Jany navat nie pasprabujuć dapamahčy. Jany biez usialakich tłumačeńniaŭ syduć u siabie. Što heta?

Prosta dobryja chłopcy nie abciažarvać siabie čužymi prablemami, navat kali heta prablemy ich dziaŭčyny. Jany trymajucca aściarožna. Bo dobryja chłopcy nia ŭmiejuć bicca. I jany adychodziać u bok, kali drenna blizkamu čałavieku. I znoŭ źjaŭlajucca, kali ŭsie naładziłasia. Niama nijakich harantyj, što drenny chłopiec dapamoža. Ale pasprabuje, heta ŭžo dakładna! I niama tut ničoha asablivaha! Prosta jon lubić adčuvać siabie hierojem.

I jašče adno! Dobryja chłopcy lohka traplajuć pad upłyŭ babuli, ciotki, mamy, taty, najlepšaha siabra i hetak dalej i tamu padobnaje i tak da biaskoncaści. Što aznačaje heta dla dziaŭčyny? Prosta kali jana nie spadabajecca kamu-niebudź ź jaho svajakoŭ, to šancy roŭnyja nulu. I potym, navat kali jana zdoleje šlacham niejmaviernych namahańniaŭ vyvieści jaho z-pad hetaha ŭpłyvu, chto viedaje, za kaho jon zachoča schavacca ŭ nastupny raz? Kali dziaŭčyna nie spadabacca kamu-niebudź sa svajakoŭ drennaha chłopca, jon budzie lubić jaje jašče macniej. Tut taksama niama ničoha asablivaha! Prosta jon budzie lubić dziaŭčynu nasupierak dumkam inšych ludziej. Jon lubić praces pieraadoleńnia ciažkaściaŭ.

Dobryja chłopcy nikoli ni z kim nie svaracca zusim nie ŭ siłu charyzmy.
Na samoj spravie jany navučylisia nikoli nie havaryć svajo mierkavańnie surazmoŭcu. Jany pamiatajuć, jak baluča ich bili ŭ dziacinstvie. Potym jany navat chacieli zapisacca na boks, kab navučycca bicca. Ale mama adviała ich u muzyčnuju škołu. Ciapier jany mohuć vykazacca pra čałavieka tolki ŭ jaho adsutnaści. Pryčym redka hetyja vykazvańni buduć pazytyŭnymi. Drennyja chłopcy pryvykli kazać toje, što dumajuć, u tvar. Jany nie bajacca pajści na kanflikt, z čymści nie pahadzicca, być rezkimi. U dziacinstvie mama taksama sprabavała zapisać ich u muzyčnuju škołu, ale jany źbiahali ŭ spartzału. Z muzyčnaj škoły ich adličyli ŭ pieršyja paŭhoda i mama, uzdychnuŭšy, skazała: «Nu, sport, dyk sport». I tamu im, u adroźnieńnie ad dobrych chłopcaŭ, nie strašna vykazvać svajo mierkavańnie.

Dobryja chłopcy płyvuć pa płyni. Jany lubiać va ŭsim paradak. Usie robiać pa praviłach. U hałavie ŭ dobrych chłopcaŭ usio raskładziena pa palicach. Jany viedajuć, jak pavinna być u ludziej i imknucca da hetaha. Drennyja chłopcy prosta žyvuć. Jany pamylalisia sami, i tamu voźmuć dziaŭčynu takoj, jakaja jana jość.

Dobry chłopiec budzie stajać pad dźviaryma i tak niaśmieła stukać u dźviery, što dziaŭčyna nie pačuje jaho.
I jon pavierniecca i pojdzie dadomu. Jon vietlivy i kulturny. Drenny chłopiec ŭvojdzie da dziaŭčyny ŭ lubym vypadku. Chutčej za ŭsio, kali jana jamu nie adkryje, praz vakno. Tak navat cikaviej. Dla jaho, viadoma. Dziaŭčyna budz pić validoł i nie zmoža havaryć prykładna paŭhadziny paśla jaho źjaŭleńnia. Mahčyma, u jaje navat budzie histeryka. Ale vyhnać jaho taksama nie zmoža, heta dakładna. Z hetaha vynikaje, što dobryja chłopcy bajacca vyšyni, a ŭ drennych chłopcaŭ bolš fantazii.

Dobryja chłopcy lubiać vychoŭvać i chočuć, kab dziaŭčyna źmianiłasia. Jany pračytali mnostva knih i ličać svaim abaviazkam paviedamić pra heta. Byvaje i horš, časam jany jašče i pišuć vieršy (napałovu biełyja). I čytajuć, čytajuć, čytajuć ich dziaŭčynie. Jany mučajuć svaim zanudstvom. I chočacca zakryć vušy, kab ich nie čuć, zakryć vočy, kab ich nie bačyć i biehčy, biehčy ad ich jak maha dalej.

Lubimy zaniatak dobrych chłopcaŭ — razvažańni pra budučyniu. Drennyja chłopcy robiać budučyniu zaraz.
Jany dziejničajuć, pamylajucca, znoŭ dziejničajuć. Heta bolš padobna na žyćcio. Dobryja chłopcy pahardžajuć drennymi chłopcami, tajemna, viadoma. Jany ničym nie vydajuć svajho staŭleńnia da drennych chłopcaŭ bo pamiatajuć, što tyja, ŭ adroźnieńnie ad ich, ŭmiejuć bicca. Drennyja chłopcy staviacca da dobrych abyjakava. Prosta jany viedajuć z kim uciakajuć dziaŭčaty…
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?