Miniust užyŭ sankcyi da niekatorych advakataŭ za dziejańni, źviazanyja z padziejami 19 śniežnia ŭ Miensku. Advakatcy Valancinie Buśko anulavali licenziju. Advakata Sańnikava Paŭła Sapiełku pryciahvajuć da dyscyplinarnaj adkaznaści.

Jak paviedamlaje aficyjny sajt ministerstva, 4 studzienia kalehija Miniusta padtrymała rašeńnie Kvalifikacyjnaj kamisii pa pytańniach advakackaj dziejnaści ŭ Biełarusi za 3 studzienia ab anulavańni licenzii advakatu Haradzienskaj abłasnoj kalehii Valancinie Buśko. Pryčyna anulavańnia licenzii — «parušeńnie dziejnaha zakanadaŭstva, jakoje vyjaviłasia va ŭdziele ŭ niesankcyjanavanym mitynhu 19 śniežnia 2010 hoda, jaki pryvioŭ da masavych biesparadkaŭ z naniasieńniem škody dziaržaŭnym ustanovam». Za ŭdzieł u akcyi Buśko była pryciahnutaja da administracyjnaj adkaznaści.

Akramia taho, kalehija Miniusta razhledzieła dziejnaść asobnych advakataŭ, jakija ažyćciaŭlajuć abaronu asobaŭ, što ŭdzielničali ŭ akcyi 19–20 śniežnia ŭ Miensku.

U pryvatnaści, pavodle infarmacyi ministerstva, vyjaŭlena, što advakat eks-kandydata ŭ prezidenty Andreja Sańnikava Pavał Sapiełka

«dapuściŭ niekarektnyja vykazvańni na adras advakatury jak niezaležnaha pravavoha instytuta», pastaviŭ pad sumnieŭ abhruntavanaść dziejańniaŭ Ministerstva justycyi jak dziaržaŭnaha licenzujučaha orhana, zajaviŭšy, što heta «presinh z boku dziaržavy na dziejnaść dziaržaŭnych advakataŭ».

U suviazi z hetym Miniust nakiravaŭ na adras Minskaj haradskoj kalehii advakataŭ pradstaŭleńnie ab pryciahnieńni Sapiełki da dyscyplinarnaj adkaznaści. Prapanujecca taksama razhledzieć pytańnie ab metazhodnaści jaho znachodžańnia ŭ składzie prezidyuma Minskaj haradskoj kalehii advakataŭ.

Paviedamlajecca taksama, što kalehija razhledzieła publikacyi, raźmieščanyja ŭ drukavanych i elektronnych ŚMI sa spasyłkaj na advakataŭ. Ustanoŭlena, što advakaty Minskaj haradskoj kalehii advakataŭ Iryna Burak (advakat lidera Abjadnanaj hramadzianskaj partyi Anatola Labiedźki) i Marjana Siamieška (advakat žurnalistki Natalli Radzinaj) z pradstaŭnikami ŚMI nie razmaŭlali i intervju nie davali. Pa dadzienym fakcie jany majuć namier nakiravać u ŚMI abviaržeńnie infarmacyi, raźmieščanaj ad ich imia.

Miniust nakiravaŭ list u Ministerstva infarmacyi «dla dačy acenki dziejańniam žurnalistaŭ i ŚMI, jakija dapuścili praduziatuju infarmacyju ab dziejnaści pravaachoŭnych orhanaŭ ad imia advakataŭ».

«Inšyja advakaty papiaredžanyja pra bolš karektnyja vykazvańni ŭ ŚMI, jakija b nie davali padstavaŭ da skažeńnia realnych faktaŭ i atrymanaj infarmacyi»,
 — paviedamlaje sajt Miniusta.
Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?