Zaklučeńni Rady pa zamiežnych spravach adnosna Biełarusi

3101-je pasiadžeńnie Rady pa zamiežnych spravach

Luksiemburh, 20 červienia 2011 hoda

Rada zrabiła nastupnyja vysnovy:

1.
Spasyłajučysia na svaje vysnovy ad 31 studzienia 2011 hoda, zajavy Vysokaha pradstaŭnika Eštan pra situacyju ŭ Biełarusi ad 18 lutaha, 12 krasavika i 14 i 26 traŭnia, a taksama dekłaracyju Vysokaha pradstaŭnika ad imia ES ad 18 sakavika 2011 hoda, ES vykazvaje hłybokuju zaniepakojenaść z nahody paharšeńnia situacyi z zachavańniem pravoŭ čałavieka, demakratyi i viaršenstva zakona ŭ Biełarusi.
2.
ES rašuča asudžaje zatrymańni, sudovyja pracesy i vyniasieńnie prysudaŭ pa palityčnych matyvach u dačynieńni da pradstaŭnikoŭ hramadzianskaj supolnaści, niezaležnych ŚMI i palityčnaj apazicyi, u tym liku byłych kandydataŭ u prezidenty Niaklajeva, Rymašeŭskaha, Sańnikava, Statkieviča i Usa paśla prezidenckich vybaraŭ 19 śniežnia 2010 hoda. ES paŭtaraje svoj zaklik da nieadkładnaha vyzvaleńnia i reabilitacyi ŭsich palityčnych źniavolenych. Jon padkreślivaje svaju hłybokuju zakłapočanaść u suviazi z paviedamleńniami ab katavańniach i inšych formach žorstkaha abychodžańnia ŭ biełaruskich turmach i nastojliva zaklikaje ŭłady pavažać mižnarodnyja abaviazacielstvy, što ŭziała na siabie Biełaruś, u pryvatnaści, poŭnuju zabaronu na prymianieńnie katavańniaŭ i žorstkaha, biesčałaviečnaha i źnievažalnaha abychodžańnia.
3.
ES vykazvaje škadavańnie ŭ suviazi z tym, što situacyja ŭ śfiery svabody ŚMI ŭ Biełarusi pa-raniejšamu paharšajecca, u tym liku ŭ suviazi z pazovami, padadzienymi Ministerstvam infarmacyi, kab zakryć dźvie najvažniejšyja niezaležnyja biełaruskija haziety «Našu Nivu» i «Narodnuju Volu», sudom nad žurnalistam Pačobutam i adklikanaj licenzijaj radyjostancyi «Aŭtaradyjo». Jon zaklikaje Biełaruś spynić palityčny matyvavany pieraśled i cisk, jakija praciahvajucca ŭ dačynieńni da pradstaŭnikoŭ demakratyčnych sił, niezaležnych ŚMI, hramadzianskaj supolnaści i tych, chto ich abaraniaje.
4.
Rada nastojliva zaklikaje Biełaruś pavažać mižnarodna pryznanyja dypłamatyčnyja imunitety i pryvilei dypłamatyčnych pradstaŭnictvaŭ ES i ich supracoŭnikaŭ u Minsku i spynić pieraśled i zapałochvańnie, jakija praciahvajucca.
5.
ES pa-raniejšamu budzie źviartacca da situacyi z pravami čałavieka ŭ Biełarusi, u tym liku ŭ ramkach mižnarodnych forumaŭ, takich jak Rada pa pravach čałavieka AAN i ABSIE. Rada vitaje paśpiachovaje pryniaćcie rezalucyi ab stanoviščy ŭ halinie pravoŭ čałavieka ŭ Biełarusi na 17-j siesii Rady pa pravach čałavieka AAN i zaklikaje Biełaruś poŭnaściu vykonvać jaho pałažeńni. ES znoŭ vykazvaje svajo škadavańnie ŭ suviazi z adsutnaściu supracoŭnictva z boku Biełarusi ŭ ramkach Maskoŭskaha miechanizma ABSIE i z zakłapočanaściu adznačaje vysnovy spravazdačy dakładčyka ABSIE pra vykanańnie Biełaruśsiu svaich abaviazacielstvaŭ u ramkach ABSIE ŭ śfiery čałaviečaha vymiareńnia.
6.
U suviazi z apošnimi padziejami Rada pryniała rašeńnie raspaŭsiudzić na dadatkovych asob miery pa abmiežavańni na pajezdki i zamarožvańni aktyvaŭ. Akramia taho, Rada pryniała rašeńnie ab uviadzieńni embarha ŭ dačynieńni da Biełarusi na zbroju i materyjały, jakija mohuć być vykarystanyja dla represij unutry krainy. Jana taksama pryniała rašeńnie ab zamarožvańni aktyvaŭ troch kampanij, źviazanych z režymam.
7.
Rada pahadziłasia, što raspaŭsiud dziejnaści Jeŭrapiejskaha inviestycyjnaha banka na Biełaruś pavinny adbycca tolki pry ŭmovie i tady, kali ES zdoleje dać dastatkova stanoŭčuju acenku situacyi ŭ halinie pravoŭ čałavieka i viaršenstva zakona. Rada vitaje vyniki niadaŭniaha abnaŭleńnia stratehii ŭzajemadzieńnia z krainaj Jeŭrapiejskim bankam rekanstrukcyi i raźvićcia, pavodle jakoj JEBRR pieranakiruje dapamohu ad biełaruskich centralnych uładaŭ na karyść niedziaržaŭnych i miascovych aktaraŭ, što ažyćciaŭlajuć prajekty ŭ śfierach, jakija prynosiać karyść narodu ŭ cełym. Rada vykazvaje nadzieju na toje, što ŭ Biełarusi adnoviacca ŭmovy, jakija dazvolać krainie ŭ poŭnaj miery karystacca pieravahami padtrymki z boku JEIB i JEBRR.
8.
ES paćviardžaje svaju ćviorduju prychilnaść umacavańniu supracoŭnictva ź biełaruskim narodam i hramadzianskaj supolnaściu. Jon vitaje toje, što stratehija dapamohi Biełarusi z boku ES była pierahledžanaja ŭ metach dalejšaha ŭmacavańnia padtrymki hramadzianskaj supolnaści i toje, što realizacyja pakieta admysłovaj dapamohi ES dasiahaje svajoj poŭnaj chutkaści, u pryvatnaści, u śfiery pradastaŭleńnia padtrymki represavanym asobam, niaŭradavym arhanizacyjam, srodkam masavaj infarmacyi dy studentam. Kaardynacyja dziejnaści donaraŭ budzie praciahvacca z metaj pavyšeńnia efiektyŭnaści dapamohi biełaruskaj hramadzianskaj supolnaści ŭ bližejšyja hady.
9.
Nahadvajučy ab važnym značeńni, jakoje jon nadaje kantaktam pamiž ludźmi na karyść biełaruskaha naroda ŭ cełym, Rada stanoŭča aceńvaje pracu, jakaja praciahvajecca i jakaja skiravanaja na poŭnaje vykarystańnie mahčymaściaŭ, što isnujuć u ramkach Vizavaha kodeksa, u pryvatnaści, mahčymaściaŭ dla krain-členaŭ admianiać i źnižać płatu za vizy dla asobnych katehoryj hramadzian. Z toj ža pryčyny Rada taksama vitaje aficyjnaje zaprašeńnie Biełarusi ad Kamisii, kab pačać pieramovy ab spraščeńni vizavaha režymu i readmisii na padstavie dyrektyŭ ab pieramovach, pryniatych Radaj 28 lutaha, i zaklikaje biełaruskija ŭłady da kanstruktyŭnaha ŭdziełu.
10.
ES budzie praciahvać uvažliva sačyć za situacyjaj u Biełarusi. ES znoŭ zajaŭlaje ab svajoj prychilnaści palitycy krytyčnaha ŭzajemadziejańnia, u tym liku praz dyjałoh i Uschodniaje partniorstva, i nahadvaje, što raźvićcio dvuchbakovych adnosin znachodzicca ŭ zaležnaści ad prahresu ŭ zachavańni Biełaruśsiu pryncypaŭ demakratyi, viaršenstva zakona i pravoŭ čałavieka. U toj ža čas i ŭ zaležnaści ad dalejšaha raźvićcia padziej ES hatovy razhladać pytańnie ab dalejšych metavych mierach va ŭsich halinach supracoŭnictva pa miery nieabchodnaści.

(Pierakład nieaficyjny, ale zrobleny Delehacyjaj Jeŭrakamisii ŭ Biełarusi.)

* * *

Council conclusions on Belarus

3101st FOREIGN AFFAIRS Council meeting

Luxembourg, 20 June 2011

The Council adopted the following conclusions:

1.
Recalling its Conclusions of 31 January 2011, the statements by High Representative Ashton on the situation in Belarus of 18 February, 12 April and 14 and 26 May as well as the Declaration by the High Representative on behalf of the EU of 18 March 2011, the EU expresses its deep concern at the deteriorating human rights, democracy and rule of law situation in Belarus.
2.
The EU strongly condemns the detention, trials and sentencing on political grounds of representatives of civil society, the independent media and the political opposition, including former presidential candidates, Nyaklyayew, Rymashewski, Sannikaw, Statkevich and Uss in the aftermath of 19 December 2010 Presidential elections. The EU reiterates its calls for the immediate release and rehabilitation of all political prisoners. It underscores its deep concern at reports of torture and other forms of ill-treatment in Belarusian prisons, and urges the authorities to respect international commitments endorsed by Belarus, notably the absolute prohibition of torture and cruel, inhuman and degrading treatment.
3.
The EU deplores the continuing deterioration of media freedom in Belarus, including the lawsuits filed by the Ministry of Information to close two of Belarus' largest independent newspapers, Nasha Niva and Narodnaya Volya, the trial of the journalist Poczobut, and the cancelled licence of radiostation Autoradio. It calls on Belarus to end the ongoing politically motivated persecution and harassment of democratic forces, independent media, civil society and those defending them.
4.
The Council urges Belarus to respect internationally recognised diplomatic immunities and privileges of EU diplomatic representations and their personnel in Minsk and to stop the ongoing harassment and intimidation.
5.
The EU remains determined to address the human rights situation in Belarus, including in international fora such as the UN Human Rights Council and the OSCE. The Council welcomes the successful adoption of the resolution on the situation on human rights in Belarus at the 17th session of the UN Human Rights Council and calls on Belarus to implement it fully. The EU reiterates its regret at the lack of cooperation by Belarus in the framework of the OSCE Moscow Mechanism and notes with concern the findings of the OSCE Rapporteur's Report on Belarus regarding Belarus' fulfillment of its OSCE commitments in the human dimension.
6.
In view of recent developments, the Council has decided to designate additional persons to travel restrictions and assets freeze. The Council has furthermore decided to impose an embargo on Belarus on arms and on materials that might be used for internal repression. It has also decided to freeze the assets of three companies linked to the regime.
7.
The Council agrees that the extension of European Investment Bank operations to Belarus should only proceed if and when the EU is able to give a sufficiently positive assessment of the human rights and rule of law situation. The Council welcomes the outcome of the recent European Bank for Reconstruction and Development Country Strategy Update, which implies a recalibrating of EBRD assistance away from the Belarusian central authorities in favour of non-state and local actors implementing projects in areas which benefit the population at large. The Council expresses its hope for conditions to be re-established in Belarus that would allow the country to enjoy the full benefits of EIB and EBRD support.
8.
The EU reiterates its strong commitment to strengthening its engagement with the Belarusian people and civil society. It welcomes that the EU assistance strategy towards Belarus has been revised in order to further strengthen support to civil society and that the EU's special assistance package is reaching full implementation speed, providing notably support to repressed individuals, NGOs, media and students. Donor coordination will continue, with the aim of increasing the effectiveness of aid to Belarusian civil society in the years ahead.
9.
Recalling the importance it attaches to people to people contacts to the benefit of Belarusian population at large, the Council takes positive note of the ongoing work to fully use the existing flexibilities offered by the Visa Code, in particular the possibility for Member States to waive and reduce visa fees for certain categories of citizens. In the same spirit, the Council also welcomes the Commission's formal invitation to Belarus to start negotiations on visa facilitation and readmission agreements, on the basis of negotiation directives adopted by the Council on 28 February, and calls on the Belarusian authorities to engage constructively.
10.
The EU will continue to closely monitor the situation in Belarus. The EU reiterates its commitment to the policy of critical engagement, including through dialogue and the Eastern Partnership, and recalls that the development of bilateral relations is conditional on progress towards respect by Belarus for the principles of democracy, the rule of law and human rights. At the same time, and in the light of further developments, the EU stands ready to consider further targeted measures in all areas of cooperation, as appropriate.
Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?