Pratest apazicyi na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Pratest apazicyi na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Pratest apazicyi na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Pratest apazicyi na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Pratest apazicyi na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Pratest apazicyi na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Pratest apazicyi na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Pratest apazicyi na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Masa sałdat Unutranych vojskaŭ kala Puškinskaj płoščy, Maskva.

Masa sałdat Unutranych vojskaŭ kala Puškinskaj płoščy, Maskva.

Śpiecnazaŭcy padciahvajucca kałonami da Puškinskaj płoščy, Maskva.

Śpiecnazaŭcy padciahvajucca kałonami da Puškinskaj płoščy, Maskva.

Pieraharodžanyja vulicy vakoł Kramla.

Pieraharodžanyja vulicy vakoł Kramla.

Pucin u paniadziełak sustreŭsia sa sparynh-partniorami pa vybarach: Žyrynoŭskim, Procharavym, Mironavym. Ziuhanaŭ nie źjaviŭsia. Jon nazvaŭ vybary nielehitymnymi.

Pucin u paniadziełak sustreŭsia sa sparynh-partniorami pa vybarach: Žyrynoŭskim, Procharavym, Mironavym. Ziuhanaŭ nie źjaviŭsia. Jon nazvaŭ vybary nielehitymnymi.

Moładź sprabavała zastacca na Puškinskaj płoščy.

Moładź sprabavała zastacca na Puškinskaj płoščy.

Alaksieja Navalnaha viaduć u aŭtazak.

Alaksieja Navalnaha viaduć u aŭtazak.

Padziei viečara 5 sakavika nahadali pratesty na nastupny tydzień paśla vybaraŭ u Dumu.
Nie samy masavy mitynh, ale impet moładzi vyliŭsia ŭ sutyčki z palicyjaj. Tolki
try miesiacy nazad na Patryjaršyja vyjšli 5 tysiač čałaviek, a siońnia na Puškinskuju — 20.
Praz tydzień paśla toj, pieršaj manifiestacyi, adbyŭsia mahutny mitynh na Bałotnaj płoščy, jaki ŭzrušyŭ maskoŭski palitykum.
Ci na hety raz 10 sakavika budzie roŭna mocny praciah?
U kožnym vypadku, u Rasii niama adzinadušnaści.
Inšaja Rasija choča inakšaha, jeŭrapiejskaša šlachu raźvićcia.
Pucinu pryjdziecca z hetym ličycca.

22:05
Nad Puškinskaj płoščaj u Maskvie staić dymavaja zasłona, składana dychać, AMAP vykarystaŭ śpiecsrodki.

Ćviarskaja vulica była na niejki čas pierakrytaja, kala paŭtary tysiačy čałaviek znachodziacca kala mietro, adbyvajucca sutyčki z palicyjaj i AMAPam.

Hurt ludziej kolkaściu kala 300 čałaviek pačaŭ šeście ad Puškinskaj płoščy ŭ bok Tryumfalnaj płoščy. Jany skandujuć: «Rasija biez Pucina! Svabodu palitviaźniam!».

Nasuprać Tryumfalnaj płoščy pačalisia zatrymańni. Pratestoŭcaŭ zapichvajuć u aŭtobusy.

21:25

AMAP zatrymaŭ paśla mitynhu «Za sumlennyja vybary» Alaksieja Navalnaha.

AMAP začyściŭ fantan na Puškinskaj płoščy, dzie znachodzilisia tyja, chto zastaŭsia paśla zaviaršeńnia mitynhu «Za sumlennyja vybary» ŭ Maskvie.

Siarod zatrymanych — viadomy błohier i palityk Alaksiej Navalny, Siarhiej Udalcoŭ, Illa Jašyn.

21:05

Palicyja pačała dy razhonu tych, chto zastaŭsia na Puškinskaj płoščy ŭ Maskvie.

Palicyja ačapiła Puškinskuju dy zapatrabavała pa miehafonie razyścisia.

U adkaz prysutnyja ŭzialisia za ruki i skandujuć «Hańba!»

Raniej palicyja pradprymała sproby ŭhavaryć udzielnikaŭ mitynhu razyścisia pa damach.

Lidar «Levaha frontu» Siarhiej Udalcoŭ padčas mitynhu zajaviŭ, što nie pakinie płošču, pakul Pucin nie syjdzie z Kramla, i zaklikaŭ udzielnikaŭ akcyi ŭziać ź jaho prykład.

U rajon płoščy ściahnutaja vialikaja kolkaść palicyi, u tym liku padraździaleńni AMAP.


Streaming live video by Ustream

19:43

Ciapier vialikaje pytańnie, ci adpravicca častka moładzi na «Biełaje koła» vakoł Kramla? Tam dziažurać tysiačy śpiecnazaŭcaŭ i sałdat.

19:42

Kala ŭvachoda ŭ mietro sieksot kryčyć, što jon za sumlennyja vybary, ale nie choča kryvi i hvałtu.

19:40

Nastupny mitynh rasijskaj apazicyi zapłanavany na 10 sakavika. Jon maje adbycca ŭ centry Maskvy.

19:35

Ryžkoŭ zakryvaje mitynh. Ryžkoŭ prapanuje pryniać rezalucyju mitynhu. Nazyvaje pa punktach parušeńni na vybarach, natoŭp ŭchvalaje kožny tezis vokličam: «Da!» Reziumuje: ułada nie vykonvaje patrabavańni. Prymajuć rezalucyju, dzie patrabujuć palityčnaj reformy, daterminovych parłamienckich i prezidenckich vybaraŭ. Abiacajuć praciahnuć mirnyja pratesty, pakul ułada nie vykanaje patrabavańni.

Nad Płoščaj zavis viertalot. Budzie pilnavać, kudy ludzi buduć ruchacca. Ułady bajacca, kab nie pajšli na Kreml. Ale kolkaści ludziej — 20 tysiač — zamała dla praciahu pratestu.

19:31

Śledam za im jahonaja paplečnica Jaŭhienija Čyrykava zaklikaje: «Rychtujciesia da taho, kab kožny dzień vychodzić da serca Rasiei». majecca na ŭvazie, da Kramla? «Rychtujciesia da taho, što budzie doŭha, ale my pieramožam»

19:31

Natoŭp skanduje: «Navalny!» Ale Navalny nie zaklikaŭ iści na Kreml i nie daŭ jasnaha adkazu, što dalej rabić. U adkaz na doŭhaje skandavańnie jon viartajecca da mikrafona j kaža: «Vy tut ułada! Nie treba čakać dziejańniaŭ ad tych, chto staić na scenie».

Pierad hetym jon paabiacaŭ

19:28

Narod vielmi horača sustrakaje Navalnaha. Adčuvajecca, što heta sapraŭdy papularny novy lidar. Vystupaje jon pałka, łozunhava.

Da čaho jon zakliča? Jaki płan dziejańniaŭ jon prapanuje?

Navalnyj: «Ja čuŭ, što mnohija rasčaravalisia. Vy što, čakali ad hetaj bandy žulikaŭ i złodziejaŭ čahości inšaha, akramia žulnictva i kradziažu?!"

Navalny abvinavačvaje pucinskuju hrupoŭku ŭ karupcyi. Abžory, kaža: «Źjeli naftu, źjeli haz, i ŭsio žaruć, žaruć i žaruć».

Navalny: «Ułady dumajuć, što mitynhi pierastanuć być mirnymi, ludzi syduć — ale my nie sydziem!»

Navalnyj: «Chto tut ułada? Chto tut ułada? My tut ułada». Natoŭp skanduje hetyja słovy za im.

Płošča padchoplivaje i inšy łozunh: «Žuliki i vory — 5 chvilin na zbory».

Z zaŭtrašniaha dnia my stvorym univiersalnuju prapahandysckuju mašynu, jakaja budzie nie abałvańvać, a havaryć praŭdu, abiacaje Navalny.

19:08

Hary Kasparaŭ, eks-čempijon śvietu pa šachmatach i nieadbyty lidar rasijskaj libieralnaj apazicyi: «Dumaju, učora na Maniežnaj paciakła nia ślaza — heta byŭ botaks». «Pucin dumaje, što jon pryvatyzavaŭ ŭsiu Rasieju». I jaŭny naciah: «My na samaj spravie siońnia śviatkujem svaju pieramohu».

19:02

Ruch na Ćviarskoj vulicy nie pierakryty.

18:56

Pramovy palitykaŭ davoli stereatypnyja. Tak heta nahadvaje minskija apazicyjnyja mitynhi druhoj pałovy 90-ch i pačatku 2000-ch. Kaśjanaŭ kaža, što revalucyja budzie niepaźbiežnaja, kali patrabavańni Bałotnaj nie vykanajuć. Choć revalucyju i nie chočacca. I hukaje: «Viasna idzie da nas, naša rasijskaja viasna!».

Jašyn pajšoŭ jašče dalej: «My z vami ŭčora ŭpieršyniu za 12 hadoŭ bačyli ślozy dyktatara. Pucin nie płakaŭ, kali tanuŭ „Kursk“ abo kali ŭ Maskvie ŭzryvali damy. Učora byli ślozy strachu». Zdajecca, hetyja dziejačy adarvany ad rečaisnaści.

18:54

Vystupaje žurnalistka Ramanava. Ja była naziralnikaj u Butyrcy, kaža (turma ŭ Maskvie), tam Pucin nabraŭ 90 adsotkaŭ. U turmie viedajuć, chto pachan. Natoŭp skanduje: Pucin — łoch. Ramanava zaprašaje na scenu eks-kandydata Procharava. Toj siońnia sustrakaŭsia z Pucinym, za adnym stałom ź inšymi sparynh-partniorami, Žyrynoŭskim i Mironavym, ale tut havoryć inakš: «Ja pierad vami ŭ abaviazku za toje, što vy addali mnie hałasy, niahledziačy na toje, što vybary byli niesumlennyja. Ja budu stvarać partyju, svabodnuju ad pravadyroŭ», — abiacaje.

18:54

Maskoŭskaja palicyja nazyvaje ličbu 14 tysiač udzielnikaŭ mitynhu.

18:52

Sotni amonaŭcaŭ atačajuć Puškinskuju płošču z boku Kramla. Jany stajać kałonami na adnoj z samych šykoŭnych maskoŭskich vulic — Ćviarskoj. Napiaredadni ŭ sacyjalnych sietkach hučali zakliki atačyć Kreml simvaličnym «biełym kołam» siońnia, a 21-j hadzinie pa maskoŭskim časie. Vidać, ułady pastarajucca takuju akcyju sarvać.

18:50

Na Puškinskaj płoščy — miljarder-kandydat Procharaŭ ź siastroj.

18:45

Lidar Levaha frontu Udalcoŭ zaklikaje zastacca na płoščy i stajać, «pakul nie sydzie Pucin». «Ja siońnia z hetaj płoščy nikudy nie pajdu, budu stajać, pakul nie sydzie Pucin». «Niezdarma Pucin učora płakaŭ, jon zrazumieŭ, što na hety raz jamu nie darujuć»

Udalcoŭ pytajecca, «jakoha čorta ŭ horad uviedzienyja vojski», nazyvaje ŭłady i vybary nielehitymnymi. Ale i Ŭdalcoŭ havoryć niekankretna: «Ja nie pajdu adsiul, pakul nie sydzie Pucin. Heta nie pramy zaklik da dziejańnia, ale spadziajusia, što vy pojdziecie za maim prykładam».

18:43

Paviedamlajecca pra dziasiatki, moža być, 50 zatrymańniaŭ na Łubianskaj płoščy, kala Centravybarkama.

18:42

Kolkaść ludziej na Puškinskaj płoščy dasiahnuła, na voka, 20 tysiač čałaviek.

18:37

Na ŭskrajkach mitynhu sapraŭdy šmat sustrakajecca prychilnikaŭ Uładzimira Pucina — na vyhlad, studentaŭ-fizkulturnikaŭ abo kursantaŭ u cyvilnym. Na ich, časta, spartyŭnyja kaściumy. Vyłučaje ich paviazka pad trykałor na rukavie. Jany pieramiaščajucca hurtami. Śviściać, kab pierabić niekatorych arataraŭ.

18:37

Lidar Levaha frontu Udalcoŭ daŭ słova palityku-nacyjanalistu Siarhieju Baburynu. U natoŭpie śviściać. Baburyn havoryć pra suviaź demakratyi i patryjatyzmu.

18:35

Vielmi rezka vystupiŭ Niamcoŭ: «Pucinu namalavali 60%, dy chto ŭ hetuju łuchtu pavieryć?! Učora byli nie vybary, učora byli falsifikacyi i sproby žulikaŭ i złodziejaŭ schapić za ruku. Karusieli byli, źvieźli našystaŭ». Jon mocnym słovam adhukajecca pra našystaŭ, jakija, na jahonuju dumku, źvieźli z usioj krainy na Maniežnuju płošču ŭ viečar vybaraŭ. Krytykuje Pucina za toje, što jon zapłakaŭ.

18:30

Vystupajuć lidary rasijskaj libieralnaj partyi «Jabłyk» Ryhor Jaŭlinski i jahony małady nastupnik Mitrochin. Jany raskazvać pra parušeńni na vybarach, jakija sabrali naziralniki ad «Jabłyka». Jaŭlinskaha, jak viadoma, da vybaraŭ nie dapuścili. Častkova dziakujučy hetamu inšy libieralny kandydat, Procharaŭ, vyrvaŭsia na 3-je miesca paśla Pucina j Ziuhanava.

Mitrochin kaža: «My pavinny pryznać: Pucin nas pieramoh, treba hladzieć praŭdzie ŭ vočy». Natoŭp kryčyć: «Nie!»

Jaŭlinski papiaredžvaje, što čakaje jašče doŭhaja baraćba za demakratyju. Jaŭlinski — viečny baraćbit, jon u palitycy z pačatku 90-ch.

18:28

Illa Jašyn sa sceny papiaredziŭ, što na Puškinskuju płošču pryjšło šmat prapucinskich družyńnikaŭ i vykazaŭ mierkavańnie, što jany buduć ładzić pravakacyi. Palityk zaklikaŭ vyvodzić hetych asobaŭ z płoščy.

18:25

Kolkaść ludziej na Płoščy možna acanić na 10 tysiač čałaviek. Heta našmat mienš, čym źbirałasia na niadzielnyja mitynhi apazicyi ŭ śniežni i lutym, ale našmat bolš, čym byvała na vulicach Maskvy ŭ minułyja hady.

18:23

Vystupaje małady rasiejski piśmieńnik Šarhunoŭ: «Mnie było 20, kali Pucin uznačaliŭ krainu. Chutka mnie budzie 32, i jamu ŭsio jašče nibyta niama alternatyvy». Jon taksama hanić ułady za toje, što jany «z usioj krainy źvieźli za Pucina zialonych padletkaŭ, pryviali ich i siudy, ich adzinaja zbroja — pravakacyi!»

18:21

Vystupaje rasijski palityk Ryžkoŭ: «Učora byli novyja maštabnyja falsifikacyi. U niekatorych respublikach kandydat, viadomy ŭsim, nabraŭ 99,99%». Jon kaža, što patrabavańni, sfarmulavanyja ŭ śniežni na Bałotnaj płoščy, zastajucca aktualnymi (pieravybary Dumy, palityčnaja reforma, vyzvaleńnie palitviaźniaŭ).

18:15

Puškinskaja płošča zapoŭniłasia. Ludzi zajmajuć kožny łapik prastory.

18:10

Paviedamlajuć pra zatrymańni manifiestantaŭ na Łubianskaj płoščy. Tam mieścicca rasijski Centrvybarkam. Akcyja tam była niedazvolenaja.

18:05

Ludskaja płyń idzie praz 15 ramak mietałašukalnikaŭ na płoščy z boku Kramla. Čerhi kala kožnaj ramki.

17:55

Na ŭsiu Puškinskuju płošču ravie «Lapis Trubiackoj». Sabrałasia ŭžo 3–4 tys. čałaviek.

17:25

Z dynamikaŭ hrymić Šaŭčuk. Šmat ludziej z samarobnymi płakatami i značkami «Putin juchan».

17:20

Za hadzinu da pačatku mitynha na Puškinskaj płoščy sabrałasia kala 500 čałaviek.

Vakoł płoščy sotni čałaviek z Unutranych vojskaŭ i «kasmanaŭtaŭ u šlemach».

Kamiera 1, Puškinskaja płošča, ludzi i tvary:


Live Video app for Facebook by Ustream

Kamiera 2, Puškinskaja płošča, scena:


Stream videos at Ustream

Kamiera 3: Ad Łubianskaj płoščy praz vakolicy Kramla da Puškinskaj:


Live Video app for Facebook by Ustream

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?