Abvieščany prysudy ŭ dačynieńni da vialikaj hrupy kiraŭnikoŭ i rabotnikaŭ AAT «Homielski miasakambinat», a taksama troch supracoŭnikaŭ milicyi.

U statusie abvinavačanych pa spravie, jakaja słuchałasia ŭ Homielskim abłasnym sudzie, prachodzili 29 čałaviek — ad hienieralnaha dyrektara da zabojščykaŭ žyvioły.

Kryminalnyja spravy byli raspačaty, u pryvatnaści, u dačynieńni da načalnikaŭ cechaŭ, ekanamistaŭ, namieśnikaŭ dyrektara, zahadčykaŭ stałovaj i mahazina, a taksama troch milicyjanieraŭ.

Słuchańni ŭ sudzie pačalisia 5 lipienia 2011 hoda. Były dyrektar, jaki ŭznačalvaŭ pradpryjemstva z 1989 hoda, abvinavačvaŭsia ŭ stvareńni arhanizavanaj hrupy dla ŭčynieńnia złačynstvaŭ. Pavodle viersii śledstva, razam ź inšymi kiraŭnikami kambinata jon raspracavaŭ strukturu hrupy, u jakuju ŭciahvalisia słužbovyja asoby, była naładžana sistema kanśpiracyi pry padrychtoŭcy da ŭčynieńnia kradziažoŭ. U vyniku hrupie ŭdałosia raspracavać roznyja sposaby stvareńnia liškaŭ pradukcyi pry parušeńni technałohii va ŭron jakaści i kolkaści vyrabaŭ, što vypuskalisia, a taksama sistemu supraćdziejańnia pravaachoŭnym orhanam u vypadku vyjaŭleńnia złačynnaj dziejsnaści. Sudu ŭdałosia vyśvietlić, što kradziažy ŭčynialisia z 2004 pa 2009 hady.

Zhodna z abvinavačańniem, arhanizavanaja hrupa vykrała pradukcyi nie mienš jak na 263 młn. rubloŭ, učyniła zamach na kradziež pradukcyi nie mienš jak na 49 młn. rubloŭ, a taksama źniščyła pradukcyi z metaj schavać ślady złačynstvaŭ nie mienš jak na 36 młn. rubloŭ.

Razmova idzie pra tony miasa i kaŭbasy. Pry sprobie schavać ślady złačynstvaŭ było źniščana nie mienš jak 12 ton miasnoj pradukcyi i 18 kiłamietraŭ štučnaj abałonki.

Stvoranyja złačynnym šlacham liški pradukcyi členy hrupy vykarystoŭvali na asabistyja patreby, a taksama dla realizacyi pa źnižanych cenach «patrebnym» ludziam. Miasa, kaŭbasa i inšaja pradukcyja taksama biaspłatna pieradavalisia supracoŭnikam milicyi i čynoŭnikam miascovaj vykanaŭčaj ułady, kab jany nie prymali mier pa spynieńni złačynnaj dziejnaści.

U stałoŭcy miasakambinata było arhanizavana biaspłatnaje charčavańnie «patrebnych» ludziej.

8 maja niekatorym abvinavačanym źmianili mieru strymańnia — ich vyzvalili pad padpisku ab niavyjeździe, pryčym častka ź ich nie tolki vyjšli na volu, ale i viarnulisia na pracu, bo isnuje prezumpcyja nievinavataści.

11 červienia sud pryhavaryŭ byłoha dyrektara AAT «Homielski miasakambinat» da siami hadoŭ pazbaŭleńnia voli z kanfiskacyjaj majomaści, taki ž termin atrymaŭ i hałoŭny inžynier pradpryjemstva.
Načalnik kaŭbasnaha cecha atrymała siem z pałovaj hadoŭ pazbaŭleńnia voli z kanfiskacyjaj majomaści. Jany pakarany za ŭčynieńnie kradziažoŭ šlacham złoŭžyvańniaŭ.

Na padstavie artykułaŭ 431 i 432 Kryminalnaha kodeksa (davańnie chabaru i pasrednictva ŭ chabarnictvie) kiraŭniki apraŭdany. Načalniki cechaŭ atrymali pa try-čatyry hady pazbaŭleńnia voli z kanfiskacyjaj majomaści. Jany taksama byli apraŭdany pavodle artykułaŭ 431 i 432 KK.

Inšyja rabotniki — vahaŭščyki, kładaŭščyki, hruzčyki, majstry — pryhavorany da abmiežavańnia voli na terminy ad paŭtara da čatyroch hadoŭ.

Try milicyjaniery pakarany pazbaŭleńniem voli na termin ad troch z pałovaj da čatyroch hadoŭ, a taksama štrafami na 10 młn. rubloŭ kožny.

Troch rabotnikaŭ miasakambinata apraŭdali, jašče try čałavieki trapili pad amnistyju.

Častka abvinavačanych znachodzilisia pad aryštam z 2009–2010 hadoŭ, tamu ŭ niekatorych pakarańnie ŭžo ličycca adbytym.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?