Na čale kałony — były palitviazień Siarhiej Kavalenka.

Na čale kałony — były palitviazień Siarhiej Kavalenka.

Zbor kala Hadzińnikavaha zavoda.

Zbor kala Hadzińnikavaha zavoda.

Kałona rušyła.

Kałona rušyła.

Płakaty-charuhvy z vyjavami palitviaźniaŭ Daškieviča i Łobava.

Płakaty-charuhvy z vyjavami palitviaźniaŭ Daškieviča i Łobava.

Hety kryž siońnia budzie ŭstalavany ŭ Kurapatach.

Hety kryž siońnia budzie ŭstalavany ŭ Kurapatach.

Maja Klaštornaja — śviedka historyi.

Maja Klaštornaja — śviedka historyi.

Kurapaty.

Kurapaty.

Na budplacoŭcy «Bulbaš-choła» jość ruch navat u niadzielu.

Na budplacoŭcy «Bulbaš-choła» jość ruch navat u niadzielu.

Paśla mitynha aktyvisty pastavili na miescy masavych rasstrełaŭ novyja kryžy.

Paśla mitynha aktyvisty pastavili na miescy masavych rasstrełaŭ novyja kryžy.

15.00

Mitynh skončyŭsia. Ludzi pačynajuć razychodzicca. Zastajucca aktyvisty. Jany pastaviać u Kurapatach novyja kryžy, jakija pranieśli na rukach usio šeście.

14.58

Prysutnyja śpiavajuć himn «Mahutny Boža».

14.56

Vystupiŭ adkazny sakratar KCHP-BNF Aleś Čacholski. Jon vykazaŭ peŭnaść, što niekali dziaržava budzie zajmacca stvareńniem muzieja Kurapatach. Miž prysutnych źbirajuć podpisy suprać budaŭnictva kala Kurapataŭ zabaŭlalnaha centra «Bulbaš-choł».

14.48

Vystupaje namieśnik staršyni KCHP-BNF Juraś Bieleńki. Jon kaža, što złačynstvy ŭ Kurapatach «stali mahčymyja paśla akupacyi krainy rasijskimi balšavikami». «Narmalnaja ŭłada nie stanie budavać u takich miescach zabaŭlalnyja ŭstanovy z abraźlivymi dla biełarusaŭ nazvami, — adznačyŭ jon. — Nam treba być salidarnymi ŭ supraćstajańni takim dziejańniam z boku režymu».

Taksama palityk zakranuŭ temu minułych parłamienckich vybaraŭ. Pavodle jaho słovaŭ, aficyjnyja ličby jaŭki byli mocna zavyšanyja. U pryvatnych razmovach, skazaŭ Bieleńki, supracoŭniki vybarčych kamisij kazali jamu, što prahałasavała ŭsiaho 12% vybarščykaŭ.

14.32

U Kurapatach pačaŭsia mitynh. Vystupaje adzin ź vieteranaŭ KCHP-BNF Valery Bujvał. Jon kaža pra značnaść Kurapataŭ, adkul u 1980-ja pačałosia ŭšanavańnie pamiaci achviaraŭ represij, pra vialikuju rolu ŭ hetym Zianona Paźniaka. Valery Bujvał začytaŭ list lidara KCHP-BNF. Paźniak z žalem adznačaje, što sam nie moža prysutničać siońnia na Dziadach. U Kurapatach «padniałasia nacyjanalnaja vola biełarusaŭ, hramadstva źmianiłasia i zajaviła, što jano praciahvaje žyć». Paźniak upeŭnieny, što miemaryjał u Kurapatach «pavinien być viečnym». Adnak, padkreśliŭ jon, ciapierašni biełaruski režym, a taksama «pucinskaja Maskva» buduć «chłusić pra Kurapaty, budavać vakoł ich rynki i kazino», cytuje palityka BiełaPAN.

14.16

Hałava kałony dajšła da Kurapataŭ. Mitynh pakul nie pačynajecca: čakajuć, kali źbiarucca ŭsie ŭdzielniki šeścia. Pryjechaŭ paet i lidar «Havary praŭdu» Uładzimir Niaklajeŭ.

13.52

Šeście idzie vulicaj Mirašničenki. Narodu, niahledziačyna choład, nie mienieje.

13.15

Kałona idzie pa vulicy Karbyšava.

13.00

Šeście idzie pa vulicy Siadych. Aŭtamabili vitajuć jaho sihnałami.

12.35
Maja Klaštornaja dajšła da «Alaksandraŭ-pasaža». Dalej svajaki jaje padviazuć na mašynie ŭ sami Kurapaty. Vytrymać 10-kiłamietrovy šlach joj užo nie pad siłu.
12.35

Vital Rymašeŭski niasie na plačach maleńkuju dačku.

12.20
Moładź śpiavaje pieśni: «Hraj» «Lapisa Trubiackoha», «Pahoniu» Bahdanoviča.
12.16
Padčas ruchu šeścia da jaho dałučajucca ludzi. Nie, vidać, pieršyja acenki byli pamyłkovymi. Kolkaść udzielnikaŭ zastajecca na ŭzroŭni minułych hadoŭ — u kałonie iduć kala 500 čałaviek.
Šeście minuła Nacyjanalnuju biblijateku, stancyju mietro «Uschod» i zaraz budzie paviartać na vulicu Kalinoŭskaha.
11.44

Hałava kałony minuła vulicu Vałhahradskuju. Supracoŭniki DAI spynili ruch, kab prapuścić šeście.

Pad ruku z namieśnikam staršyni KCHP-BNF Jurasiom Bieleńkim idzie Maja Klaštornaja. Architektarka, jana dačka Todara Klaštornaha — biełaruskaha paeta, jaki lažyć niedzie ŭ Kurapatach. Jana była adnoj z aŭtaraŭ kancepcyi miemaryjału. Za apošni hod jana vielmi mocna pastareła i zusim sahnułasia. Užo dvaccać hadoŭ jana biare ŭdzieł u šeściach na Dziady, takaja žyvaja śviedka historyi. Jana trymaje bukiet aranžavych lichtarykaŭ.
U kałonie jość i moładź, i ludzi starejšaha vieku. Ale pieravažaje moładź. Maładyja, jak i zaŭždy, lehkadumnyja: viatruha, hałuza, a jany biez šapak, u modnych, lohkich strojach, što dzieŭki, što chłopcy.

Chapaje abapał i «asobaŭ u cyvilnym», jakija demanstratyŭna, nachabna zdymajuć udzielnikaŭ šeścia na kamiery.

11.29

Kałona rušyła.

Na čale kałony idzie były palitviazień Siarhiej Kavalenka ź Viciebska ź vialikim ściaham u rukach. Za im iduć žančyny ź ściahami, u tym liku žonka Kavalenki Alena — jana vielmi vysokaja, akazvajecca.

11.26

Šeście rušyć z chviliny na chvilinu. Moładź pieryjadyčna hukaje «Žyvie Biełaruś!»

11.19

Maładyja ludzi na čale z Aleham Korbanam razharnuli płakaty suprać budaŭnictva zabaŭlalnaha centra kala Kurapataŭ: «Bulbaš-choł u piekła z čarciami», «Stop budaŭnictvu bardela», «Hańba»

11.16

Sioletniaje šeście — pakul samaje małakolkasnaje za apošnija hady. Na placoŭcy kala Hadzinikavaha zavoda ŭsiaho kala čatyrochsot čałaviek. Tak supała, što aktyŭnaja moładź źjechała na kancert «Lapisaŭ» u Vilniu (kažuć, tam było 4000 čałaviek ź Biełarusi), a palityki vyśviatlajuć adnosiny miž saboj na forumach u Varšavie, Prazie i internecie.

11.14

Fatahrafuje Anton Surapin, jaki siadzieŭ u SIZA KDB pa spravie «plušavaj miedźviedziroŭki». Taksama siarod prysutnych — zusim sivy ŭžo Słavamir Adamovič.

11.08

Razdaje intervju arhanizatar šeścia — namieśnik staršyni KCHP-BNF Juraś Bieleńki, a najbolšuju raściažku «Dziady», vykananuju ŭ čorna-biełych kolerach, trymajuć Artur Fińkievič i jaho siabry pa supołcy «Maładaja Biełaruś».

11.04

Moładź trymaje vykananyja ŭ stylistycy stensiłaŭ partrety-charuhvy palitviaźniaŭ Daškieviča i Łobava z nadpisam: «Svabodu!»

11.00

Na miescy zboru — niekalki sotniaŭ čałaviek. Ludzi trymajuć ściahi — bieł-čyrvona-biełyja, chryścijanskich demakrataŭ, Jeŭrasajuza, a taksama kala dziesiaci novych kryžoŭ, jakija siońnia buduć pastaŭlenyja ŭ Kurapatach.

Siarod prysutnych — były palitviazień Siarhiej Kavalenka z žonkaj, jany pryjechaŭšy ź Viciebska, archieołah Edvard Zajkoŭski, režysior, były mastacki kiraŭnik Kołasaŭskaha teatra Valeryj Mazynski, byłyja kandydaty ŭ prezidenty — namieśnik staršyni BNF Ryhor Kastusioŭ i sustaršynia BCHD Vital Rymašeŭski, staršynia Tavarystva biełaruskaj movy Aleh Trusaŭ, pierakładčyk i piedahoh, były deputut Viarchoŭnaha Savieta Lavon Barščeŭski, piśmieńnica Natałka Babina, maci palitviaźnia Alena Lichavid, palitviazień Aleś Kirkievič z Hrodna, skulptar Henik Łojka, Alaksiej Janukievič z Partyi BNF, šoŭmen Usievaład Ścieburaka.
Vakoł šmat «asobaŭ u cyvilnym». Siarod žurnalistaŭ jość apieratar dziaržaŭnaha telekanała ANT.
10.40

Siońnia budzie ciažkaje šeście, adznačajuć karespandenty NN, bo paśla ŭčorašniaha mocnaha śniehapadu pad nahami — chalepa. Na vulicy kala nula hradusaŭ, praniźlivy viecier.

10.30
Da miesca zboru pačynajuć padychodzić ludzi.
Niekatoryja ŭdzielniki akcyi niasuć z saboj kvietki. Taksama da miesca zboru prynieśli 5 kryžoŭ. Nikoha z palitykaŭ i hramadskich dziejačaŭ pakul niama.
10.00

Źjavilisia pieršyja ŭdzielniki šeścia.

9.20

Ad samaj ranicy na miescy zboru dziažuryć mašyna sapiorna-piratechničnaj słužby ŭnutranych vojsk, paviedamlaje radyjo «Svaboda». Cupracoŭniki słužby razam z sabakam pačynajuć ahladać miesca zboru ŭdielnikaŭ akcyi. Ludziej u cyvilnym paboleła prykładna ŭ dva razy. Udzielnikaŭ akcyi pakul niama.

* * *

U niadzielu, 28 kastryčnika, maje adbycca tradycyjnaja akcyja ŭšanavańnia pamierłych prodkaŭ — Dziady. Ad 1988 h. akcyja pravodzicca ŭ formie šeścia ŭ Kurapaty — miesca masavych rasstrełaŭ biełaruskaha nasielnictva stalinistami ŭ 1930-ja hady. Ludzi paniasuć novyja kryžy, jaki pastaviać na Kryžovaj hary, ściahi i kvietki.

Tradycyjna zajaŭnikam i arhanizataram akcyi vystupaje Kansiervatyŭna-chryścijanskaja partyja BNF.

Zbor udzielnikaŭ akcyi pačniecca, a 10.30 kala budynka Hadzińnikavaha zavoda na praśpiekcie Niezaležnaści ŭ Minsku (st. mietro «Park Čaluskincaŭ»).
Šeście maje pačacca, a 11-j i adbudziecca pa maršrucie: praśpiekt Niezaležnaści — vulica Kalinoŭskaha — vulica Siadych — vulica Karbyšava — vulica Hamarnika — vulica Mirašničenki, paviedamlaje sajt dziady2012.org
Mitynh u Kurapatach pavinien pačacca, a 15 hadzinie.
Mierkavanaja kolkaść udzielnikaŭ akcyi, zhodna z zajaŭkaj — da 5 tysiač čałaviek.
Akcyja dazvolena harvykankamam.
Sioleta pierad akcyjaj zaznačałasia, što ŭdzielniki šeścia vykažuć svajo staŭleńnie da budaŭnictva la Kurapataŭ zabaŭlalnaha kompleksu «Bulbaš'-Choł».

«Naša Niva» budzie vieści anłajn-repartaž z šeścia i mitynha, budzie fota- i videarepartaž.

Praz tydzień, 4 listapada, adbudziecca akcyja ŭšanavańnia pamiaci rasstralanych u Łošycy, Maršrut tradycyjny: šeście ad Pałaca kultury kamvolnaha kambinata pa vulicy Majakoŭskaha da Łošyckaha jara.

U pieršyja hady niezaležnaści Dziady byli dziaržaŭnym śviatam i adznačalisia 2 listapada. Łukašenka Dziady jak śviata admianiŭ. Ciapier akcyja ŭšanavańnia prodkaŭ u Kurapatach pravodzicca ŭ apošniuju niadzielu kastryčnika.

Nadvorje na niadzielu, 28 kastryčnika: chaładnavata, kala 0 hradusaŭ, mokry śnieh, viecier paŭnočny.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?