Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Vir/adkazać
31.01.2023
Zusim niama ! Rovar lieps, čym lyžy...
0
hanna łyžnica/adkazać
31.01.2023
Vir, vas chlebam nie karmi, a daj usiudy sunuć svoj piatak?) navina (zahałovak) nie dla vas, a dla mianie)
0
Vir/adkazać
31.01.2023
hanna łyžnica, ne, nie dlia vas. Raūninnaja miascovasc`, zirnicie na mapu, heta dlia sapraūdnych lyžnikaū.
Nie dlia lajdakoū, sto z horak saslizhajuc` ničoha nia robiačy.  

Heta daūno viadoma, banan z paļmy liacic` dolu, jablyk z jablyni,.. a lyžnik z hary... To bok, nie tryndzicie, ni nazva, ni artykul nie dlia vas. :)
0
ha*nałyžnica/adkazać
31.01.2023
Vir, pra maje łyžy ŭsie čuli i na žal bačyli)
a voś pra vašyja łyžy nie čutno było ani

raskažycie nam bud́ łaska pra vašyja łyžy
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera