Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
5
Vasia/adkazać
08.06.2023
Oj, eti eks eks eksy užie stolko nahovorili za vsio vriemia
2
Žvir/adkazać
08.06.2023
Pradkazalna i čakana. Adnak jość krainy, jakija daŭno byli abaviazany heta zrabić, adpaviedna Budapiešta 94.
08.06.2023
"siabry NATO"
pakul nie samo niepasredna NATO, a ŭsiaho tolki siabry...
0
Woodoo Cult /adkazać
08.06.2023
**, doŭbień, vučy movu.
0
uČIłka/adkazać
09.06.2023
sam Ti uČI
ja uČI zaraz
movu papuhaja

p.s. bo ČIłovieČIskaja mnie mot užie nieintieriesna)
0
101/adkazać
08.06.2023
na fota hladžu...
a čamu nadpis NATO adlustravany - OTAN
čamu?

adlustravany nadpis sustrakajecca, naprykład, na reanimabilach, što zrazumieła - čałavieka viartajuć da žyćcia
a tut čamu?
0
Muščyna 30 let/adkazać
08.06.2023
101, nadpis nie adlustravany, hladzi lepš. U NATA jość dźvie aficyjnyja movy. anhielskaja i francuzskaja. Pa-franzcuzku Organisation du traité de l'Atlantique nordOTAN).
0
Woodoo Cult /adkazać
08.06.2023
101, abrevijatura NATO francuzskaj. I ty vučy movy ;)
1
ema niu el/adkazać
09.06.2023
a Francyja - heta dzie pačynaŭ vaš hieroj - nashaniva.com/318618 ?
i heta dzie zaraz adplasvajuć Charaški - nashaniva.com/318659 ?
08.06.2023
00 00 Cult , a čamu francuzkaj? čamu nie niamieckaj?
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera