Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
0
Ŭi/adkazać/
14.04.2024
Aby tolki biez pamyłak napisali.
0
Paraska/adkazać/
14.04.2024
BIEPOŠTA
0
Chuč/adkazać/
14.04.2024
Lepš by jany łuku paviesili.
5
Złobnyj vožyk/adkazać/
14.04.2024
Ponos hnojnoho bomža smotritsia privlekatielnieje etich znakov. Choť by niedoučki zahuhlili, kak ich diełajut v druhich stranach. No kakaja raźnica, jeśli nie na svoi dieńhi ich štampovať.
0
paštaljon/adkazać/
15.04.2024
Złobnyj vožyk, dyzajn niaŭdały, to praŭda, ale sapraŭdny "ponos hnojnoho bomža" - heta styl i mova, jakoj ty pišaš.
15.04.2024
ŠYLDZIKAŬ
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera