Z Maskvy. Błoh Alesia Čajčyca5

Ci musić dyjaspara pradavać biełaruskija tavary? «Heta było b praściej, kali b za Biełaruś pierastała być soramna»

Uładzimir Makiej zrabiŭ važnuju i pryjemnuju zajavu pra supracu ź biełaruskaj dyjasparaj, navat adznačyŭšy Źjezd biełarusaŭ śvietu, jaki maje prajści ŭ 2017 hodzie.

Vielmi raduje, što aficyjnaja biełaruskaja ŭłada demanstruje namahańni vieści dyjaloh ź biełaruskaj dyjasparaj. i chacia zastajecca šmat chibaŭ i prablemaŭ (zakon ab suajčyńnikach tak i zastajecca ramkavym, uviadzieńnia «kartki biełarusa» nie pradbačycca, a dyjaloh viadziecca pieradusim ź idejna blizkimi arhanizacyjami), prahres u paraŭnańni z sytuacyjaj 10-hadovaj daŭniny ŭsio ž jość.

Ale na hałoŭnaj vykazanaj im dumcy, jakaja atrymała najbolšy rezanans u ŚMI — što dyjaspara pavinna spryjać prodažu biełaruskaj pradukcyi — chaciełasia b zasiaredzicca asobna.

Nieabyjakavaja častka biełaruskaj dyjaspary zaŭždy dziejničała ŭ nacyjanalnych intaresach Biełarusi.

Ludzi, jakija za 50 hadoŭ paślavajennaha vyhnańnia nie kapitulavali i praciahvali ŭ, zdavałasia b, bieznadziejnych umovach spadziavacca na zdabyćcio Biełarusiaj niezaležnaści — bolšych patryjotaŭ Biełarusi naŭrad ci isnavała i isnuje ŭ śviecie.

U Vialikaj Brytanii dyjaspara dała biełaruskaj ambasadzie jaje pieršaje pamiaškańnie ŭ prestyžnym rajonie Londanu. Ludzi płakali, kali nad joju padniaŭsia bieł-čyrvona-bieły ściah. Dziajač biełaruskaj dyjaspary ŭ Niamieččynie Jury Popka ŭ svaim testamencie zaviaščaŭ pieradać niezaležnaj Biełarusi — «pad bieł-čyrvona-biełym ściaham» — jahonuju kvateru ŭ miastečku Lajmen razam ź biełaruskim muzejem, jaki tam raźmiaščaŭsia.

Hartajučy padšyŭku emihranckaj presy bačyš, što biełarusaŭ u ZŠA z 25 Sakavika vinšavali amerykanskija prezydenty i senatary, mery bujnych haradoŭ. Pierad ratušami niekatorych haradoŭ Kanady, ZŠA, Vialikaj Brytanii na 25 Sakavika ŭ znak pavahi da Biełarusi vyviešvaŭsia bieł-čyrvona-bieły ściah.

Biełaruskaja dyjaspara napracavała vialiki reputacyjny i łabiscki kapitał, jaki jany ŭ pačatku 90-ch była hatovaja pieradać na słužbu Biełarusi.

Usio spyniłasia ŭ 1995—1996, paśla ŭstalavańnia ŭ Biełarusi aŭtarytarnaha režymu, adnaŭleńnia rusifikacyi i pieratvareńnia Biełarusi ŭ mižnarodnaha izhoja.

Ambasadu RB u Londanie vietliva paprasili vyzvalić pamiaškańnie, zhubili sens abmierkavańni perspektyvaŭ viartańnia ŭ Biełaruś Biblijateki imia Skaryny albo pieradačy ŭładam Biełarusi aficyjnaha mandatu Rady BNR u vyhnańni.

Dyjaspara i ciapier była b ščyra radaja dapamahać Biełarusi i pradavać pradukcyju, i pryciahvać zamiežnych investaraŭ.

Tolki dla hetaha sama biełaruskaja dziaržava pavinna zrabić adpaviednyja kroki nasustrač.

I razmova nie pra finansavańnie pryambasadaŭskich dyjasparaŭ — abapiracca ŭvohule treba nie na tych, chto choča ad Biełarusi hrošaj, a naadvarot na tych, chto tracić svaje ŭłasnyja hrošy, čas i siły na biełaruskuju spravu.

Prosta zrabicie, narešcie, tak, kab Biełaruś była krainaj, za jakuju nia soramna. Krainaj, ź jakoj ludziam chaciełasia b asacyjavacca i jakoj ludziam nie chaciełasia b curacca j vyrakacca.

Bo majem pierad vačyma dziasiatki tysiačaŭ byłych biełastockich biełarusaŭ, jakija za apošnija dziesiacihodździ stali nazyvać siabie «pravasłaŭnymi palakami». Majem pavalnuju asymilacyju druhoha-treciana pakaleńnia biełarusaŭ u ZŠA i Zachodniaj Eŭropie.

I prablema nia ŭ hetych usich ludziach, a ŭ tym, jakoj Biełaruś stała ŭ vyniku palityki apošnich dvaccaci hadoŭ. A stała jana krainaj, ź jakoj ludziam chočacca mieć jak maha mienš supolnaha.

Vyzvalcie Eduarda Palčysa, skasujcie śmiarotnaje pakarańnie, praviadzicie ŭpieršyniu za 20 hadoŭ sapraŭdnyja prazrystyja demakratyčnyja vybary. Tady mnohija paciahnucca da Biełarusi — i hrošy ŭ Biełaruś paciahnucca taksama, voś ubačycie.

Kamientary5

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach1

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty8

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha19

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin8

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien12

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho6

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia4

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Samy aktyŭny danosčyk Bambiza na vybarach zaniaŭ apošniaje miesca z usiaho Minska — jamu namalavali 1,999%4

Usie naviny →
Usie naviny

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

U niadzielu nadvorje budzie jašče ništo sabie, a ŭ paniadziełak pachaładaje3

Łaŭroŭ pryhraziŭ Pašynianu: Zajavy Jerevana prymušajuć Rasiju zadumacca pra svaje praktyčnyja kroki7

Polski Kanhres žančyn źviarnuŭsia da palitykaŭ paśla śmierci zhvałtavanaj biełaruski13

U Hruzii zatrymali 10 čałaviek za raspaŭsiud narkotykaŭ. Siarod ich — hramadzianie Biełarusi

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

Dzie ciapier hieroi miemnaha videa BRSM pra vybary-durybary?10

«U nas svaje tradycyi vybaraŭ, jakija sprabavali vytručvać, dośvied z časoŭ Połackaha kniastva» — CVK

«Parabała Łukašenki»: hety artykuł rasijskaha Forbes Kreml prymusiŭ vydalić. Pierakazvajem jaho źmiest43

Kazakievič: Nastupnaj budzie revalucyja TikTok1

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia4

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Usie naviny →