Leninski rajonny sud Mahilova vynies vyrak źniavolenamu pravaabaroncu Andreju Bandarenku, termin trochhadovaha źniavoleńnia jakoha zakančvajecca 31 sakavika 2017 hodu.

Fota Taćciany Raviaki.

Fota Taćciany Raviaki.

Sudździa Siarhiej Mazuraŭ vyrašyŭ, što ŭ dziejańniach Bandarenki adsutničaje skład złačynstva, što jon nie imknuŭsia supraćdziejničać turemnaj administracyi:

«Nie vinavaty. Apraŭdać»,— pastanaviŭ sudździa.

Padsudny Andrej Bandarenka paśla vyniasieńnia apraŭdalnaha prysudu zajaviŭ: «Tolki dziakujučy hramadztvu byŭ ahučany taki vyrak, ja jaho nie čakaŭ. Heta krychu źmianiła majo staŭleńnie da biełaruskaj sudovaj systemy».

Prakuror Siarhiej Minaŭ u sudovych sprečkach prasiŭ sud dać Bandarenku 1 hod strohaha režymu, uziaŭšy jaho pad vartu. Jon ličyć, što vina Bandarenki dakazanaja pavodle artykułu 411 2 častki. Pavodle abvinavaŭcy, systematyčna parušaŭ paradak adbyvańnia pakarańnia ŭ papraŭčaj ustanovie. Spasłaŭsia na pakazańni śviedak. Zhadaŭ, što Bandarenka vinu nie pryznaŭ, ale raparty supracoŭnikaŭ administracyi turmy paćviardžajuć, što asudžany parušeńni ździajśniaŭ. Prakuror Minaŭ interpretavaŭ toje, što sudy nie zadavolili skarhaŭ Bandarenki, jak słušnaść dziejańniaŭ turemnikaŭ. Niedakładnaści ŭ pakazańni turemnikaŭ, zaznačyŭ Minaŭ, niaznačnyja i nie ŭpłyvajuć na abjektyŭnaść śledztva.

Prakuror Minaŭ nazvaŭ Bandarenku niebiaśpiečnym dla hramadztva čałaviekam.

Advakat Bandarenki Vadzim Mušynski paprasiŭ sud vynieści apraŭdalny prysud, kab 31 sakavika padabaronny zmoh abniać svajho baćku. Mušynski davodziŭ sudu, što jaho padabaronnaha ŭžo karali ŭ dyscyplinarnym paradku za pravaparušeńni, jakija dali padstavy dla kryminalnaj spravy. Tamu, kazaŭ advakat, Bandarenku nielha pryciahvać da adkaznaści pavodle 411 artykułu, pakolki budzie parušany najvažniejšy pryncyp jurysprudencyi: nielha karać za adno pravaparušeńnie dvojčy.

Mušynski źviarnuŭ uvahu sudu, što sprava Bandarenki rezanansnaja, pra što śviedčyć, pavodle jaho, poŭnaja zala ludziej. Mušynski adznačaŭ, što ŭ pakazańniach supracoŭnikaŭ turmy byli supiarečnaści i jany «vidavočna zabłytalisia». Pakazańni nie paśladoŭnyja, nie praŭdzivyja i traktujucca suprać Bandarenki, nastojvaŭ advakat.

Bandarenku nie davali mahčymaści asabista davać tłumačeńni nakont taho, u čym jaho vinavaciać, kazaŭ Mušynski. Try epizody pravaparušeńniaŭ, pavodle jakich raspačali spravu, u sudzie nie dakazanyja, ličyć advakat. Administracyja papraŭčaj ustanovy paśpiašałasia z rapartam u Śledčy kamitet, kab raspačali spravu.

«Tak, Bandarenka niaprosty asudžany dla papraŭčaj ustanovy. Jon pisaŭ skarhi, i mahčyma na ich tak adreahavała administracyja», — vykazaŭsia advakat Mušynski.

U apošnim słovie Andrej Bandarenka vykazaŭ spadzieŭ, što sud vyniesie abjektyŭnaje rašeńnie. Jon zajaviŭ, što karani sudu nad im pavodle 411-ha artykułu varta šukać u 2014 hodzie, kali jaho asudzili na čatyry hady.

Na jahonuju dumku, miescy pazbaŭleńnia voli vykonvajuć funkcyju nie vypraŭleńnia, ale ŭcisku. Padsudny pryhadaŭ los palitviaźniaŭ Źmitra Daškieviča i Mikałaja Dziadka, jakija taksama sutyknulisia z 411-m artykułam.

Bandarenka pravioŭ paralel z 1937 hodam, kali sa skančeńniem staroha terminu dadavaŭsia novy:

«Stvarajecca pry hetym iluzija zakonnaści, ale nasamreč robicca nacisk na asudžanych».

Bandarenka nahadaŭ, što ŭ babrujskaj i škłoŭskaj turmach byli pahrozy jahonamu žyćciu, i jon źviarnuŭsia, kab jaho pieraviali na biaśpiečny režym, a kali termin jaho skončyŭsia, to inšaha vyjścia, jak ratavacca ŭ turmie, u jaho nie było.

Bandarenka taksama kazaŭ ab pravakacyjach administracyi papraŭčych ustanoŭ suprać jaho. U pryvatnaści, vynosilisia dyscyplinarnyja spahnańni za niaznačnyja parušeńni, jakija pryviali da taho, što jaho pastavili na prafilaktyčny ŭlik jak złosnaha parušalnika režymu. U turmie, kazaŭ Bandarenka, za pieršyja piać miesiacaŭ sa śniežnia 2015 hodu da traŭnia 2016 hodu nie było pretenzijaŭ. Potym ža pačali vynosić spahnańni za ŭčynki, zroblenyja raniej. Na dumku Bandarenki, abjektyŭnaść raśśledavańnia źviedziena da zvyčajnaj farmalnaści, maŭlaŭ, šmat nie daduć pa spravie. Bandarenka zajaviŭ, što nia ličyć złosnymi parušeńniami zafiksavany vypadak lažańnia na łožku ŭ nienaležny čas, pierahavorvańnie ŭ turemnym kalidory padčas kanvajavańnia ź inšym asudžanym, a taksama niedakładańnie supracoŭniku turmy, jaki ŭvajšoŭ u kameru, dy vyjaŭleny brak u vyrablenaj pradukcyi.

«Duža ciažka nie padpaści pad ucisk u papraŭčaj ustanovie, kali baroniš svaje pravy. Mianie pieraśledavali na praciahu troch hadoŭ. Źvinavacili ŭ tym, čaho ja nie rabiŭ, i što było daviedziena da 411-ha artykułu»,— zaviaršyŭ vystup Bandarenka.

***

Andrej Bandarenka — były kiraŭnik pravaabarončaj arhanizacyi «Płatform Inavejšn», što zajmałasia manitorynham miescaŭ źniavoleńnia. U 2014 hodzie jaho pryznali vinavatym u chulihanstvie, złosnym chulihanstvie i asabliva złosnym chulihanstvie ŭ dačynieńni da troch hramadzian i asudzili na 3 hady kalonii ŭzmocnienaha režymu. Usiaho na Andreja Bandarenku nakładziena bolš za dziasiatak spahnańniaŭ u roznych miescach pazbaŭleńnia voli, dzie jon adbyvaŭ termin. Praz heta były kiraŭnik pravaabarončaj «Płatformy Inavejšn» byŭ pryznany złosnym parušalnikam režymu.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?