Kniha Ŭładzimiera Arłova i Źmitra Hierasimoviča «Belarus.The Epoch of the Grand Duchy of Lithuania» ŭ pierakładzie na anhielskuju movu viadomaha brytanskaha biełarusista Džyma Dynhli (Jim Dingley) źjaviłasia z druku ŭ Vilni pad hryfam vydaviectva Technalohija, piša radyjo «Svaboda».

U aryhinale kniha «Kraina Biełaruś. Vialikaje Kniastva Litoŭskaje» vyjšła šeść hadoŭ tamu i zajmieła vialiki pośpiech nia tolki ŭ Biełarusi. Jana pryśviečanaja najcikaviejšaj eposie biełaruskaj minuŭščyny — časam Vialikaha Kniastva Litoŭskaha, jakoje svajoj histaryčnaj radzimaj ličać nia tolki biełarusy i litoŭcy, ale i ŭkraincy, a taksama biełaruskija tatary i habrei-litvaki.

Biełaruskija ziemli adyhryvali ŭ VKŁ vyznačalnuju rolu, a starabiełaruskaja mova była dziaržaŭnaj. Mienavita tamu kniha maje na mecie raskazać najpierš pra dziaržavatvorčuju rolu biełarusaŭ u hetaj mahutnaj eŭrapiejskaj dziaržavie i daje anhłamoŭnamu čytaču mahčymaść daviedacca pra historyju VKŁ ź biełaruskaha hledzišča.

Aryhinał knihi «Kraina Biełaruś. Vialikaje Kniastva Litoŭskaje» pa-biełarusku, vydadzieny ŭ 2012 hodzie

Belarus. The Epoch of the Grand Duchy of Lithuania — zajmalny i dastupny raspovied pra palityku i haspadarku, žyćcio i pobyt, vajennyja pieramohi i kulturnyja dasiahnieńni «litvinaŭ» u «Litvie». Hetyja nazvy na praciahu niekalkich stahodździaŭ byli nazvami biełarusaŭ i Biełarusi, historyja jakoj razhladajecca ŭ knizie jak častka ahulnaeŭrapiejskaha ruchu cyvilizacyi.

Pavodle Ŭładzimiera Arłova, «heta kniha pra toje, što biełarusy histaryčna, mentalna — eŭrapiejski narod. U nas eŭrapiejskaja historyja, i heta propusk u našu eŭrapiejskuju budučyniu».

Pad malaŭničaj vokładkaj Belarus. The Epoch of the Grand Duchy of Lithuania — kala 400 staronak historyi i prykładna 2 tysiačy ilustracyj. Azdableńnie vydańnia — zasłuha mastaka Źmitra Hierasimoviča. Dla ilustravańnia knihi vykarystanyja mnostva dakumentaŭ, starych map, letapisnych minijatur i siaredniaviečnych hraviuraŭ, u tym liku ŭnikalnyja ilustracyi z pryvatnych kalekcyjaŭ Aŭstryi, Niamieččyny, Polščy i Litvy.

Heta sapraŭdny daviednik pa časach VKŁ i nia tolki. Aŭtary vyrašyli nie abmiažoŭvacca chranalahičnymi miežami isnavańnia VKŁ: kniha pačynajecca materyjałami pra suisnavańnie bałtaŭ i słavian na biełaruskich ziemlach, a skančajecca apoviedam pra siońniašniaje žyćcio biełarusaŭ u Litvie.

Belarus. The Epoch of the Grand Duchy of Lithuania — u peŭnym sensie praciah pieršaj histaryčnaj anhłamoŭnaj knihi Arłova i Hierasimoviča, This Country Called Belarus, jakaja vyjšła ŭ 2013 hodzie nakładam 3000 asobnikaŭ i znajšła ŭ śviecie šmat udziačnych čytačoŭ.

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна