Hanna Kanapackaja paćvierdziła, što zapłaciła 500 jeŭra dla taho, kab kandydatka-samavyłučenka Volha Kavalkova mahła ŭziać udzieł u prajmieryz ad apazicyi. Pra heta jana zajaviła ŭ intervju «Našaj Nivie».

Sprava ŭ tym, što za partyjnych kandydataŭ — Sieviarynca, Kazłova, Hubareviča i Janukieviča — płaciać ich struktury, a astatnija pavinna pieraličyć hrošy sami. 

«Naša Niva» patelefanavała Kavalkovaj, kab spraŭdzić słovy Kanapackaj, adnak sutyknulisia ź vielmi dziŭnaj reakcyjaj. Pryvodzim dyjałoh dasłoŭna.

«Naša Niva»: Volha, u intervju «Našaj Nivie» Hanna Kanapackaja skazała, što zapłaciła za vas 500 jeŭra dla ŭdziełu ŭ prajmieryz. Chacieli b spraŭdzić, ci sapraŭdy heta tak?

Volha Kavalkova: Davajcie my z Hannaj Anatoljeŭnaj budziem sami vyrašać hetaje pytańnie biez «Našaj Nivy».

«NN»: Nu jana ž raskazała, a čamu vy nie možacie?

VK: Okiej, usie pytańni da jaje.

«NN»: A vy nie možacie adkazać na hetaje pytańnie?

VK: Ja vam adkazała.

«NN»: Što vy adkazali?

VK: Što budu vyrašać hetaje pytańnie z Hannaj Anatoljeŭnaj, a nie z «Našaj Nivaj».

«NN»: Čamu vy admaŭlajeciesia kamientavać?

VK: Nu ja vam skazała, ja nie budu ničoha kamientavać.

«NN»: Nie razumieju, vy ličycie, što heta vaša asabistaja sprava, a nie publičnaja?

VK: Što nie publičnaja?

«NN»: Hetyja 500 jeŭra, jakija za vas zapłaciła Kanapackaja.

VK: Za mianie nichto nie płaciŭ, davajcie tak.

«NN»: To-bok Kanapackaja chłusić?

VK: Heta vaša śćvierdžańnie.

«NN»: Možna stavić navinu: «Volha Kavalkova: Kanapackaja za mianie nie płaciła»?

VK: Jak chočacie, staŭcie. Ale vy manipulujecie maimi słovami.

«NN»: Ja ŭsiaho tolki prašu ŭ vas kamientar.

VK: Vy zaraz chočacie sa mnoj dyjałohu ci čaho?

«NN»: Ja chaču kamientar. Vy ž sprabujecie zrabić vyhlad, što heta vaša asabistaja sprava, a heta absalutna nie tak — heta publičnaja sprava.

VK: Čamu vy aceńvajecie, što jość publičnym, a što niepubličnym?

«NN»: Pa-pieršaje, bo prajmieryz — heta publičnaja źjava; pa-druhoje, tamu što Kanapackaja raskazała pra heta publična. Tamu heta nie moža zastavacca vašaj pryvatnaj spravaj.

VK: A mnie treba vam dać śpis ludziej, moža, jakija achviaravali hrošy?

«NN»: Nie treba. U mianie kankretnaje pytańnie: Kanapackaja vam davała 500 jeŭra ci nie?

VK: Vy jak zadavali pytańnie, tak svaje i maje słovy i pracytujcie, jak zapisana na dyktafonie.

«NN»: Jašče raz: vy admaŭlajeciesia kamientavać?

VK: Prasłuchajcie, jak zapisana na vašym dyktafonie.

«NN»: Vam soramna, što Kanapackaja za vas zapłaciła?

VK: Kanapackaja za mianie nie płaciła. Pasłuchajcie, kali łaska, jašče raz dyktafonny zapis i dajcie ŭsio dakładna, jak u hetym zapisu.

«NN»: Cytuju słovy Kanapackaj. «NN»: Darečy, vy byli hatovyja zakinuć 500 jeŭra za kandydactva Kavalkovaj. Zrabili heta? Hanna Kanapackaja: Tak. «NN»: Čamu mienavita za Kavalkovu? HK: Bo ź inšych bolš nichto nie prasiŭ».

VK: A ja chiba prasiła ŭ Kanapackaj hrošaj?

«NN»: Adzinaje, što ja prašu, — prakamientavać słovy Kanapackaj. Heta praŭda ci nie?

VK: Ja vam prakamientavała. Vam što, niedastatkova hetaj frazy, kab pastavić jaje ŭ hałoŭnaje, što Kanapackaja za mianie nie płaciła.

«NN»: Jašče raz udakładniu: Kanapackaja chłusić?

VK: Heta vaša śćvierdžańnie.

«NN»: Heta nie śćvierdžańnie, a pytańnie.

VK: Jak vy farmulujecie pytańni, hetak ja i adkazvaju. Vy zadali pytańnie, ci płaciła Kanapackaja za mianie i moj udzieł u kampanii, i moj adkaz: «Nie, nie płaciła».

«NN»: A za što jana vam dała 500 jeŭra?

VK: Kamu dała?

«NN»: Vam.

VK: Ja prašu vas pastavić toj kamientar, jaki ja vam užo dała.

«NN»: Čamu vy vykručvajeciesia zaraz?

VK: Heta vy vykručvajeciesia.

«NN»: Kali b mnie dali 500 jeŭra, to ja b skazaŭ, što mnie dali 500 jeŭra.

VK: Tak, jak navinu dała «Naša Niva», vyhladaje, što ja pryjšła nibyta da Kanapackaj prasić u jaje hrošy.

«NN»: Tamu ja vam i telefanuju, kab vy mahli raskazać, jak usio było nasamreč.

VK: Ja nie prasiła Kanapackuju ni pra jakija hrošy, ja prasiła ab padtrymcy ŭ biełarusaŭ. I toj, chto pieraličyŭ niejkija hrošy, ja im padziakavała.

«NN»: Siarod hetych pieravodaŭ byli 500 jeŭra ad Kanapackaj?

VK: A chto heta byŭ: Kanapackaja, Ivanoŭ ci Piatroŭ — heta niavažna. I kali «Naša Niva» zadaje pytańnie, a Hanna Anatoljeŭna adkazvaje, što ledź nie prapłaciła moj udzieł, to heta chłuśnia. Kožny dziejničaje ad siabie asabista, kali b Volha Kavalkova zachacieła pieraličyć kamuści hrošy na ŭdzieł u prajmieryz, to heta było b majo asabistaje žadańnie, a nie tak, jak kamuści chočacca heta padnieści.

«NN»: Heta ž było ŭ kamientarach u fejsbuku. Vy abviaścili zbor srodkaŭ, a Kanapackaja prapanavała apłacić usiu sumu. My spytali ŭ Kanapackaj, jana paćvierdziła, ciapier pytajemsia ŭ vas.

VK: Tam nie tak! Tam nie tak!

«NN»: [Znoŭ cytujem toj samy ŭryvak ź intervju Kanapackaj].

VK: A ja ŭ Kanapackaj taksama nie prasiła. Vy kažacie, što heta publičnaje pytańnie, prosicie kamientar. Ja kažu, kali jość pytańnie, to zadavajcie jaho Kanapackaj, kali vas hety adkaz nie zadavalniaje.

«NN»: My źviartalisia da Kanapackaj, jana heta paćvierdziła. Ciapier prosim vas.

VK: Heta vyhladaje tak, što bolš nichto nie prasiŭ. Dyk ja taksama ŭ Kanapackaj nie prasiła, voś i ŭsio. Ja nie prasiła nivodnaha kankretnaha čałavieka dapamahčy: heta było asabistaje žadańnie Hanny Kanapackaj, voś i ŭsio. I ja nie skažu, chto jašče padtrymaŭ kampanii.

«NN»: Ja nie prašu skazać, chto jašče.

VK: A moža, inšyja ludzi vas by taksama zacikavili?

«NN»: Moža być, ale tut jość kankretnyja słovy Kanapackaj, što jana zakinuła za vaša kandydactva 500 jeŭra.

VK: A vy nie dumajecie, kali jana navat zakinuła hetyja hrošy, to na prajmieryz pajšli maje asabistyja srodki?

«NN»: Tady vychodzić, što 500 jeŭra Kanapackaj vy zabrali na svaje asabistyja patreby?

VK: Jakija asabistyja patreby?

«NN»: Dyk kali vy kažacie, što mahli svaimi srodkami zapłacić za prajmieryz, to kudy pajšli 500 jeŭra ad Kanapackaj?

VK: Pasłuchajcie, maje darahija žurnalisty, u vas nie atrymajecca manipulavać. Ja vam skažu, što achviaravała nie tolki Kanapackaja, ale vy nie pytajeciesia, chto jašče achviaravaŭ, kolki.

«NN»: Tamu što publična bolš nichto nie kazaŭ, Kanapackaja skazała, što achviaravała vam 500 jeŭra. Heta praŭda?

VK: Jana achviaravała, ale jana nie płaciła za moj udzieł u prajmieryz.

«NN»: Jana tady achviaravała vam na asabistaje žyćcio?

VK: Ja nie viedaju. Kali ja abviaščaju zbor srodkaŭ publična na kampaniju… Mnie nie padabajecca takoje manipulavańnie i taki adkaz Hanny Anatoljeŭny, što jana zapłaciła [za Kavalkovu — «NN»], bo nichto inšy nie prasiŭ.

«NN»: Volha, ja ŭžo kolki času vas prašu raskazać, jak usio było nasamreč, a vy ŭparta sprabujecie nie raskazvać.

VK: Mnie nie chočacca, kab takija rečy vykarystoŭvalisia, jak heta robić Hanna Kanapackaja. Kali ty daješ taki kamientar, to pavinna być adkaznaść. Kali maje siabry źbirajuć hrošy mnie i kažuć: «Vaźmi, Ola», to što, kožny ź ich pavinien pisać u fejsbuku, što daŭ mnie hrošy?

«NN»: Jany takija ludzi, a Kanapackaja — inšaja. Jana skazała. Vy mahli takoha čakać.

VK: Słuchajcie, kali čałaviek achviaruje… Ja nie źviartałasia da Kanapackaj z kankretnaj prośbaj: «Hanna Anatoljeŭna, zapłacicie za moj udzieł». A toje, što jana chacieła dapamahčy, to ja nie mahu kiravać jaje ŭnutranymi žadańniami. Kali jana kaža, što nichto inšy nie źviartaŭsia, to heta manipulacyja, ja taksama nie źviartałasia.

«NN»: Prabačcie, nu tam ža z farmuloŭki nie vynikaje, što vy źviartalisia asabista da jaje. Vy ž u fejsbuku źviartalisia.

VK: Prosta vyhladaje, što ja prašu kahości, a heta nie tak. Vyhladaje niepryhoža. Ja z Kanapackaj pracavała razam 3-4 hady, raspracoŭvała zakonaprajekty, dapamahała joj u pracy i nie atrymlivała za heta nijakich hrošaj. Jana za moj udzieł u prajmieryz nie płaciła. Dapamohu možna atrymać ad kaho zaŭhodna. Kampanija luboha kandydata kaštuje, na žal, nie 500 jeŭra. Heta kaštuje našmat bolšych hrošaj.

«NN»: A kolki vam pieraličyli ahułam na kampaniju?

VK: Ja nie budu heta kamientavać.

«NN»: Heta zakrytaja tema?

VK: Heta nie zakrytaja tema.

«NN»: Nu vy ž publična abviaščajecie pra zbor srodkaŭ, a čamu publična nie skazać, kolki vam pieraviali?

VK: Moža być, heta majo rašeńnie, ja nie chaču kazać.

«NN»: Kali čynoŭniki nie abviaščajuć, za jakija jany hrošy budujuć katedžy ŭ Drazdach, vam nie padabajecca, a kali vy nie kažacie, kolki atrymali na kampaniju, to heta narmalna?

VK: Kali jany budujuć damy za svaje hrošy, to mianie heta nie chvaluje. Kali ž jany budujucca za hrošy padatkapłacielščykaŭ, tady mianie chvaluje.

«NN»: A ŭ hetym vypadku havorka pra vašy asabistyja hrošy, tamu vy ničoha nie kažacie?

VK: Dzie maje asabistyja hrošy? Ja ŭkładaju ŭ kampaniju svaich srodkaŭ našmat bolej, čym mnie pieraviali.

«NN»: Kolki vam pieraviali hrošaj, vy možacie adkazać?

VK: Ja nie mahu adkazać.

«NN»: Čamu?

VK: Bo ja nie viedaju.

***

Paśla razmovy z karespandentam «NN» Volha Kavalkova apublikavała taki dopis u fejsbuku: 

«Ja ŭdziačna ŭsim, chto ŭžo achviaravaŭ srodki i padtrymaŭ mianie, dziakuju za davier. Za papiaredni miesiac sabrana 3200 rubloŭ. Samaje bujnoje razavaje achviaravańnie skłała 500 rubloŭ. Śpisy ŭsich achviaradaŭcaŭ buduć apublikavanyja paśla majoj pieramohi [na vybarach] prezidenta Biełarusi».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?