Hod tamu, kali zakonaprajekt «Ab urehulavańni niepłaciežazdolnaści» ŭpieršyniu patrapiŭ Łukašenku, jon daručyŭ uradu «źmianić ideałohiju hetaha dakumienta»: syści ad bankructva da reabilitacyi prablemnych pradpryjemstvaŭ. Sama kancepcyja taksama źmianiłasia: akcent zrabili na abaronie ad šokaŭ z-za niespryjalnych źniešnich faktaraŭ.

«Pry hetym chaču skazać, što pieraadoleńnie hetych šokavych barjeraŭ — najpierš kłopat pracoŭnych kalektyvaŭ i kiraŭnikoŭ hetych pracoŭnych kalektyvaŭ. Kaardynujučaja rol u pytańniach finansavaha azdaraŭleńnia kančatkova zasiarodzicca va ŭradzie, halinovych orhanach ułady i vykankamach», — adznačyŭ jon i dadaŭ, što «sudy pavinny stać apošniaj instancyjaj razhladu bankructvaŭ, kudy budzie dachodzić tolki małaja kolkaść takich spraŭ».

Ministr ekanomiki: treba nie dapuścić bankructvaŭ u pryncypie

Ministr ekanomiki Alaksandr Čarviakoŭ adznačyŭ, što zakon pavinien być dapracavany za samy karotki čas. Jon akreśliŭ hałoŭnuju metu — zrabić tak, kab pradpryjemstvy nie bankrutavali ŭ pryncypie.

Pa jaho słovach, važna nie dapuskać situacyi, kali pradpryjemstva piarojdzie da pracedury sudovych raźbiralnictvaŭ. U pryjarytecie — dasudovaje azdaraŭleńnie, kab pradpryjemstvy ahułam nie raspačynali praceduru bankructva. Jon ličyć, što ŭ hetaj situacyi vialikaja rola naležyć pracy kamisijaŭ pa finansavym azdaraŭleńni. Pry hetym Čarviakoŭ dadaŭ, što havorka nie tolki pra dziaržaŭny, ale i pra pryvatny siektar.

«Kali patrebna dapamoha, ułaśnik pryvatnaha pradpryjemstva moža źviarnucca ŭ kamisiju, kab jamu dapamahli razabracca z prablemami, jakija jość na pradpryjemstvie i vyrašeńnie jakich zaležyć ad miascovych orhanaŭ ułady abo respublikanskich orhanaŭ kiravańnia, — ličyć jon. — My nie robim roźnicy pamiž pryvatnym i dziaržaŭnym pradpryjemstvami. Treba, kab usie pradpryjemstvy mieli finansavy stan, jaki b dazvalaŭ im efiektyŭna pracavać. U kožnym vypadku budzie svoj płan finansavaha azdaraŭleńnia».

Antykryzisny kiraŭnik: Moža, vyrašyli, što nijakich sudovych spravaŭ nie budzie

Antykryzisny kiraŭnik Siarhiej Pinčuk tłumačyć: zakonaprajekt, jaki abmiarkoŭvali na naradzie Łukašenki, raspracoŭvajuć ź siaredziny 2015 hoda. I znoŭ adpravili na dapracoŭku. Jakija dakładna źmieny ŭ im buduć, pakul nieviadoma.

«Kamientary, što my pabačyli ŭ ŚMI, padadzienyja biez ekśpiertnaj acenki, jany, mabyć, nie vielmi dakładnyja. U tym prajekcie zakona «Ab bankructvie», jaki 17 žniŭnia nasili na dakład, nasamreč pavialičanyja funkcyi kamisij pa niedapuščeńni bankructva (pry miascovych vykankamach), — kaža surazmoŭca. — Ale ŭ hetym prajekcie zakona, zrazumieła, ni słova pra toje, što pracedura bankructva pavinna vyjści z-pad kantrolu ekanamičnaha suda ci ŭvohule sud adydzie na niejki inšy płan: usie zastajucca na svaich miescach».

Pa jaho słovach, zakon zamacoŭvaje isnavańnie kamisij pry vykankamach (a jany isnujuć bolš za 20 hadoŭ), ich funkcyi i paŭnamoctvy.

«U prajekcie zakona źmienšanyja asobnyja funkcyi, jakija siońnia naležać ekanamičnamu sudu. Ale heta techničnyja funkcyi, niepryncypovyja: zaviadzieńnie spravy ab bankructvie, pryniaćcie rašeńnia ab pryznańni jurydyčnaj asoby ci IP bankrutam i hetak dalej, — adznačaje jon. — U isnaj praktycy ekanamičny sud pavinien umiešvacca ŭ vialikuju kolkaść techničnych pytańniaŭ. Mienavita jany i vyviedzienyja z-pad jaho kantrolu, i pieradadzienyja ahulnamu schodu kredytoraŭ pradpryjemstva-bankruta. I mienavita takim čynam źbirajucca źnižać nahruzku na sud. A nie toje, što my pamyłkova aceńvajem, jak pierakvalifikacyju bankrutnych spraŭ z sudovych u administratyŭnyja».

Praŭda, Siarhiej Pinčuk, padkreślivaje: nieviadoma, što stała z zakonaprajektam paśla abmierkavańnia.

«Moža być vyrašana, što nijakich sudovych spravaŭ nie budzie, — adznačaje jon. — Ministr ekanomik kaža: meta — niedapuścić uźniknieńnia bankructvaŭ u krainie. Niavažna, dziaržaŭnyja heta pradpryjemstvy ci pryvatnyja. My chočam napisać taki zakon, jaki ŭvohule budzie tak spryjać raźvićciu luboha pradpryjemstva, što jano ŭ pryncypie nie zbankrutujecca. Tut možna tolki pažadać pośpiechaŭ ministru ekanomiki. Tamu što jašče ni ŭ adnoj krainie śvietu za tysiačy hadoŭ isnavańnia cyvilizacyi nichto nie dabiŭsia hetaj mety».

«MAZ atrymaŭ prybytak 0,1%. Jakich paŭnamoctvaŭ nie chapaje ŭładam, kab zrabić jaho prybytkovym?»

Pa słovach Siarhieja Pinčuka, situacyja z bankructvami ŭ krainie składanaja.

«Za pieršaje paŭhodździe biahučaha hoda raspačali 1500 spravaŭ pa bankructvie. Takoha nie było apošnija piać hadoŭ. Jość tendencyja da rostu. Dla prykładu, u minułym hodzie było zaviedziena kala 2000 spravaŭ ab bankructvie, a ciapier 1500 za paŭhoda. I heta niahledziačy na toje, što prymianiajucca, skažam tak, administracyjnyja miery strymlivańnia. Sudy viartajuć šmat zajavaŭ ab bankructvie. Pa farmalnych pryčynach: tam dakumient nie prykłali, tam nie pradstavili štości, nie tak skłali i hetak dalej».

Ekśpiert adznačaje, ideja pieradać bankrutaŭ u vykankamy isnuje ŭžo bolš za 17 hadoŭ.

«To-bok da dziaržaŭnaha pradpryjemstva, pieršy čym adpravić jaho ŭ ekanamičny sud z zajavaj ab bankructvie, buduć pryniatyja ŭsie mahčymyja miery padtrymki. Tamu toje, što my siońnia bačym rost pracedur bankructvaŭ dziaržpradpryjemstvaŭ, kaža: usie tyja miery padtrymki vykarystanyja i vyniku nie dali, — havoryć Pinčuk. — Choć śpiektr instrumientaŭ vielizarny: dać ilhoty pa košcie enierharesursaŭ i padatkach na nieruchomaść i ziamlu, abaviazać kuplać pradukcyju pradpryjemstva, ustanaŭlivać śpiecyjalnyja košty na syravinu, harantavać bankam zvarot pracentaŭ (dziaržava ich časta i spłočvała) albo śpisvać ich».

«Vaźmicie statystyku MAZa. Akazvajecca, što MAZ u 2020-m hodzie atrymaŭ prybytak u pamiery 0,1% ad vyručki. To-bok heta vielizarnaja machina z 15 tysiačami supracoŭnikaŭ spracavała tak, što kožny z hetych ludziej pa vynikach hoda zarabiŭ zavodu hruba pa 10 rubloŭ, — kaža jon. — Jakich paŭnamoctvaŭ vykankamu ci ŭradu nie chapaje, kab zrabić hetaje pradpryjemstva pa-sapraŭdnamu prybytkovym? Miechanizmaŭ šmat, i jany mohuć vykarstoŭvacca, ale da tych časoŭ, pakul na heta jość hrošy. Kali hrošaj nie chapaje, kahości z-pad datacyj vyzvalajuć. I voś dalej budzie ŭsio anałahična: kahości buduć padtrymlivać da apošniaha, a kamuści nie chopić resursaŭ».

Dla tych, u kaho nie chopić resursaŭ, samy prosty miechanizm, pa słovach Pinčuka, pierastać nazyvać praceduru bankructvam.

«Napeŭna, u novym zakonie možna budzie napisać, što pracedury bankructva niama i nazvać jaje pa-inšamu. Vyviadziem ekanamičny sud u pryncypie z hetaj usioj pracedury. Pieradadzim staršyni vykankamu ci kamisii pravy na zaviadzieńnie spravy, analiz, kantrol, pryznačeńnie antykryzisnaha kiraŭnika i hetak dalej, — razvažaje ekśpiert. — Albo samy prosty miechanizm — uvieści barjery na padaču zajavy ab bankructvie ŭ ekanamičny sud. Adrazu možna praduhledzieć 10 takich umovaŭ, kab ni adnu ź ich niemahčyma było vykanać. Sudy nie buduć zavodzić 1500 spravaŭ za paŭhoda, jany ŭvohule pierastanuć ich zavodzić. I ŭsio budzie pa zakonie. Pa novym, bolš daskanałym».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0