«Narcys» Karavadža — u šerahu adnoj ź pieršych samych składanych prac dla Uładzimira: doŭha nie davałasia adlustravańnie ŭ lusterku i patrebnaje śviatło, cieni (dapamahła čornaja tkanina i kava). Ale i sabrała praca ŭ vyniku bolš za 17 tysiač łajkaŭ.

«Narcys» Karavadža — u šerahu adnoj ź pieršych samych składanych prac dla Uładzimira: doŭha nie davałasia adlustravańnie ŭ lusterku i patrebnaje śviatło, cieni (dapamahła čornaja tkanina i kava). Ale i sabrała praca ŭ vyniku bolš za 17 tysiač łajkaŭ.

Raspytali režysiora, kolki času sychodzić na adnu takuju pracu, a taksama daviedalisia, čaho čakać ad prajekta HUNCHtheatre, jakim Uładzimir zaniaŭsia paśla sychodu sa Svabodnaha teatra.

«Rablu sotni prob u pošukach dakładnaha kadra, šmat jakija repliki skančvaju dośvitkam»

«Moj siomy žanočy vobraz», — prezientuje Uładzimir Ščerbań art-repliku na karcinu «Śviežy chleb» narviežskaha žyvapisca Kryścijana Kroha na svajoj staroncy ŭ fejsbuku.

Jana 97-ja pa liku. Adnoj z apošnich prac pavinna stać cytavańnie niaskončanaj karciny Ežena Dełakrua «Partret Fryderyka Šapena i Žorž Sand». Jaje ŭ 1865 hodzie razrezali, kab zarabić na častkach pałatna ŭdvaja bolš hrošaj. I pa siońnia pałoŭki karciny znachodziacca ŭ roznych muziejach Danii i Francyi. Tak i režysior — choča, kab adnu jaje častku skapijavała śpiavačka Rusia Shuma ŭ Hruzii, a jon, u svaju čarhu, u Łondanie.

 «Kuchar» savieckaha žyvapisca Robierta Falka

 «Kuchar» savieckaha žyvapisca Robierta Falka

«Apošni furman» italjanskaha mastaka Antonia Sikureca

«Apošni furman» italjanskaha mastaka Antonia Sikureca

Choakin Sarolja, «Partret fatohrafa Kryścijana Francena»

Choakin Sarolja, «Partret fatohrafa Kryścijana Francena»

Replika na pracu japonskaha mastaka Kabajasi Kokej

Replika na pracu japonskaha mastaka Kabajasi Kokej

«Albiert Ejnštejn z Tyhram» niamieckaha ilustratara Michaela Prechtla

«Albiert Ejnštejn z Tyhram» niamieckaha ilustratara Michaela Prechtla

Daniił Charms aŭtarstva Alisy Paret

Daniił Charms aŭtarstva Alisy Paret

A pačynałasia ŭsio z žorstkaha łakdaŭnu z prychodam pandemii, padčas jakoha Uładzimir apynuŭsia izalavanym u svajoj kvatery ŭ Łondanie. 

«U fejsbuku tady źjaviłasia supołka Izoizolyacia, jana niedzie za miesiac nabrała paŭmiljonnuju aŭdytoryju. Tam ludzi vykładvali svaje art-repliki. A ŭ mianie doma na ścianie visieŭ «Arlekina» Pikasa. Ja padumaŭ: daj-ka parodyju zrablu, sumna ž. Abmataŭ šyju tualetnaj papieraj, razmalavaŭ siabie i adpraviŭ u supołku. Krok za krokam ja adkryŭ dla siabie ŭ hetym zapał. Teatr — heta ž vytvorčaść, i kali ŭsio vakoł začyniłasia, taki zaniatak kampiensavaŭ mnie ŭ niejkaj stupieni adsutnaść vystupaŭ. Plus ažyło dziciačaje zachapleńnie žyvapisam. Paŭpłyvała, dumaju, i kolišniaja mara stać cyrkačom», — zhadvaje Uładzimir.

 

Pieršaja art-replika

Režysior adznačaje, što, dziakujučy svajmu zachapleńniu, pačaŭ adkryvać dla siabie novyja imiony mastakoŭ i pieraadkryvać užo viadomyja karciny, zaŭvažać u ich cikavyja detali, pahružacca ŭ historyju žyvapisu.

«Ja zhadvaju u hetym sensie łakdaŭn jak niejki asablivy čas. Tak, my nie mahli pierasoŭvacca i znachodzilisia, pa sutnaści, pad chatnim aryštam, ale ŭsie adkryvalisia adno adnamu nanoŭ. Dziakujučy tym ža art-replikam u anłajnie, ja paznajomiŭsia sa mnohimi mastakami asabista: viadučym francuzskim ilustrataram Žeraram Dziubua, Kościam Łupanavym, Siarhiejem Rymašeŭskim i Lenaj Ravienka ź Biełarusi. Karcina apošniaj «Maja siamja» ź laniŭcami na drevach trapiłasia mnie vypadkova i vielmi spadabałasia — jakim ža siurpryzam było daviedacca, što jaje aŭtarka — rodam ź Minska».

«Maja siamja» Leny Ravienka

«Maja siamja» Leny Ravienka

Na padrychtoŭku adnoj art-repliki va Uładzimira sychodzić kala dvuch sutak, kali nie ŭličvać štodzionny manitorynh tvoraŭ, jakija b začapili vizualna, kinuli vyklik: «chaču paŭtaryć!»

«Ja dla siabie adrazu vyznačyŭ, što mnie niecikava rabić niejkija papularnyja rečy — naprykład, «Dziaŭčynu z žamčužnaj zavušnicaj». Navošta paŭtaracca, kali jaje rabili ŭžo mnohija?» — zadajecca pytańniem surazmoŭca.

«Uvieś chłud, što ŭ mianie byŭ doma, pieratvaryŭ u mastactva»

Padčas łakdaŭnu Uładzimir abychodziŭsia rečami, jakija znachodziŭ doma pad rukoj.

Replika na Pitara Brejhiela Starejšaha

Replika na Pitara Brejhiela Starejšaha

«I heta było dobra: uvieś chłud, što ŭ mianie byŭ, ja pieratvaryŭ u mastactva, — adznačaje surazmoŭca. — Siońnia ja ŭžo ŭsio ź pierfiekcyjanizmam rablu. Mahu kupić sabie patrebny kaścium dla zdymka, a potym zdać jaho ŭ kramu nazad. Ja za 45 hod nikoli nie rabiŭ sabie mejkap — ja ž režysior, a nie akcior. A tut hrym pačaŭ zasvojvać. Pryčym ja ž lanivy: nie hlanuŭ nivodnaha kursa pra heta — prosta rablu, jak adčuvaju. Usio heta nialohka, praŭda. Tut ža nijakaha fotašopa — vyklučna vynachodlivaść!

Ale mnie vielmi padabajecca ŭvieś hety tvorčy praces, jaki nie vychodzić za miežy majho pakoja. Praces pahłynaje mianie całkam: ja ŭ pramym sensie zabyvaju pra čas, rablu sotni prob u pošukach dakładnaha kadra, tamu šmat jakija repliki skančvaju dośvitkam, jak heta było z partretam Marka Šahała mastački Marji Mareŭny».

Adna z samych składanych u płanie hrymu replik — «Partret Marka Šahała» mastački Marji Mareŭny

Adna z samych składanych u płanie hrymu replik — «Partret Marka Šahała» mastački Marji Mareŭny

«Možna budzie aformić maje viedy ŭ farmat videa»

Na sotni art-replik Uładzimir płanuje spynicca, ale paśla dumaje dzialicca viedami, nazapašanymi bolš čym za dva hady, z akciorami i inšymi teatrałami.

«Mnie ŭžo daŭno prapanujuć zavieści jutub-kanał i navat pradać svaje repliki na NFT. Ja dumaju, u situacyi, kali mnohija niezaležnyja teatry vyžyvajuć u techničnym płanie — tyja ž «Kupałaŭcy» vučacca rabić śpiektakli ź ničoha, — maje ŭmieńni mohuć być karysnymi. Možna budzie zładzić vork-šop dla akcioraŭ u Łondanie, a paśla aformić maje parady ŭ farmat videa. Artysty pavinny ŭmieć zrabić mastactva z padručnych srodkaŭ».

Časam karciny sami znachodziać Uładzimira. Tak zdaryłasia z hetaj niadaŭniaj pracaj «Hałava błazna», francuzskaha mastaka Biernarda Bufe: «Pačałasia vajna va Ukrainie i, jak šmat kamu, mnie zusim było nie zrazumieła, jak možna zajmacca mastactvam u takoj situacyi. I raptam na vočy trapiłasia cełaja sieryja kłoŭnaŭ hetaha mastaka. Jany ŭsie prajšli praz Druhuju suśvietnuju vajnu, u hrymie, nie ŭśmichajucca. Ale kožny dzień nakładajuć hrym i praciahvajuć radavać inšych. Dla mianie heta i stała lepšym adkazam».

Časam karciny sami znachodziać Uładzimira. Tak zdaryłasia z hetaj niadaŭniaj pracaj «Hałava błazna», francuzskaha mastaka Biernarda Bufe: «Pačałasia vajna va Ukrainie i, jak šmat kamu, mnie zusim było nie zrazumieła, jak možna zajmacca mastactvam u takoj situacyi. I raptam na vočy trapiłasia cełaja sieryja kłoŭnaŭ hetaha mastaka. Jany ŭsie prajšli praz Druhuju suśvietnuju vajnu, u hrymie, nie ŭśmichajucca. Ale kožny dzień nakładajuć hrym i praciahvajuć radavać inšych. Dla mianie heta i stała lepšym adkazam».

U pracy jak režysiora — śpiektakl pra Michaiła Piščeŭskaha i novyja prajekty

U krasaviku Uładzimir Ščerbań z kamandaj prezientavaŭ u Hiermanii śpiektakl «P for Pischevsky» (historyju biełarusa Michaiła Piščeŭskaha, jaki ŭ 2014 hodzie staŭ achviaraj hamafobnaj ataki i ŭ vyniku pamior ad nastupstvaŭ traŭmy), jaki jany rychtavali ź minskim filijałam teatra HUNCHtheatre ciaham apošnich dvuch hod. Niahledziačy na krytyku (maŭlaŭ, vajna ŭ śviecie, a vy pakazvajecie śpiektakl pra hieja), kamanda praciahvaje akcentavać uvahu, čamu heta važnaja tema, niezaležna ad abstavin: biespakarany hvałt u dačynieńni da adnaho čałavieka ŭ dyktaturach lohka raspaŭsiudžvajecca na ŭvieś narod.

Usia kamanda minskaha filijała pakinuła Biełaruś i ciapier znachodzicca ŭ Bierlinie. Uładzimir kaža, što teatru treba prajści restrukturyzacyju. Ale jany płanujuć prezientavać anłajn-viersiju śpiektakla «P for Pischevsky» dla hledačoŭ z Rasii i Biełarusi. A taksama pakazać jaho ŭ Mieksicy i na inšych fiestyvalach, ź jakimi zaraz viaducca pieramovy.

«Plus u nas jość staryja pracy, jakija byli pakazanyja raniej ŭ Biełarusi, ja chaču ich reanimiravać. Havorka pra «Levyja dysidenty» i darahi majmu sercu śpiektakl «Krumkačy raśsiejvańnia», jaki my pakazali tolki adnojčy ŭ anłajn-farmacie — pra biełaruska-habrejskaha paeta Mojšu Kulbaka i trahičnyja padziei kanca 1930-ch hadoŭ, pa pjesie Voli Prusak. Mnie zdajecca, zaraz hety tvor budzie hučać jašče bolš aktualna», — dadaje Uładzimir. «Na stadyi raspracoŭki znachodzicca dakumientalny śpiektakl, pryśviečany stareńniu i staraści, jaki my zapłanavali zrabić z Rusiaj».

«Składanaści, pošuki — u vyniku ŭzbahaciać tvorcaŭ»

Režysior upeŭnieny, što siońnia ŭ Biełarusi choć i supierniekamfortny ŭ płanie umoŭ čas dla niezaležnych teatrałaŭ, ale ŭ pierśpiektyvie ŭsie hetyja padziei spracujuć na ahulnaje ŭzbahačeńnie.

«Toje, što zrabili teatrały, «Kupałaŭcy» tyja ž u 2020-m — heta mocna. Takoha hramadzianskaha artystyčnaha žesta nie było ŭ našaj historyi. Teatry paviali siabie hodna i pa-jeŭrapiejsku, ja b skazaŭ. Syšło ŭ minułaje voś heta: my — teatrały, nas nie tyčycca «palicikanstva». I heta dobry znak — adbyłasia źmiena pakaleńniaŭ.

Heta bačna ŭ tym liku pa intervju z tymi, chto ŭ Kupałaŭskim zastaŭsia. Hienadź Aŭsianikaŭ i ŭ maim śpiektakli «Kryvadušša i kachańnie» pa Šyleru hraŭ, kali ja jašče pracavaŭ u Kupałaŭskim, jon cudoŭny artyst, bliskučy. Ale ty čytaješ intervju ź im i kalehami adtul i razumieješ: ich čas syšoŭ. Toj fakt, što teatrały robiać śpiektakli, nie zvažajučy na ŭsie abstaviny, darahoha kaštuje. Voś my kali stavili pastanoŭku pra Piščeŭskaha, tam amal usie byli na antydepresantach. Ty ŭ biaśpiecy, zdajecca, u Bierlinie, a tvajho svajaka ŭ Biełarusi pasadzili — i jak repietavać?

Ale ŭsie my žyvyja i nie ŭ turmie, i davajcie sychodzić z hetaha. Davajcie abjadnoŭvacca, rabić ahulnyja prajekty — heta toje, čaho biełaruskim teatram nie chapała. Davajcie vučycca być mieniedžarami sami sabie, padavać zajaŭki na hranty, kab nie być zaležnymi ad «mastsavietaŭ». Ja ŭpeŭnieny, što mocnyja tvorcy vyžyvuć siońnia. I ŭsie hetyja składanaści, pošuki — u vyniku ŭzbahaciać tvorčaje asiarodździe».

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?