Znajści
Ałharytmičny łacinski varyjant
5
Žvir/adkazać/
03.03.2024
Vokladku maliavali ŭ Śmilavičach, tam byla vializnaja habrejskaja slabada, i jašče zachavalisia frahmienty vulic z padobnaj zabudovaj. Knihu kypliać nia budu. Byla b to bielaruskamoŭnaja kniha habrejskaj kuchni, dy jašče z praŭdzivaj historyjaj tych stravaŭ i tradycyjaj užyvańnia - inšaja sprava, a heta ž vo ni toje, i nia inšaje - luchta za vašy hrošy...
Kab pakinuć kamientar, kali łaska, aktyvujcie JavaScript u naładach svajho braŭziera