«Paśla zarobku treba adrazu adkłaści peŭnuju sumu, a na astatnija žyć»

Anastasii 33 hady, jana pracuje ŭ śfiery IT. U 2020 hodzie dziaŭčyna samastojna naźbirała 70 tysiač dalaraŭ na kvateru svajoj mary. Jana nabyła «stalinku» kala vakzała ŭ Minsku. 

«My płanavali z mužam zavieści dzicia. U nas byli dva katy i dva ślimaki. Mnie nie padabałasia ŭjaŭlać, što ŭ niejki momant nas z usioj hetaj kampanijaj mohuć paprasić pierajechać. I nam pryjšłosia b znoŭ uładkoŭvać novaje žyllo. Nijakich spadčyn ad babul abo dziadul u mianie nie płanavałasia. Z padletkavaha ŭzrostu viedała, što, kali ja chaču kupić svaju kvateru, mnie treba zarabić na jaje samoj.

Patrebnuju sumu ja źbirała čatyry z pałovaj hady. Za hety čas u mianie dachod z 1200 dalaraŭ pavialičyŭsia da 3200. Startavaj sumy nie było.

U toj momant ja mianiała pracu, tamu što z-za kryzisu pracadaŭca nie moh vypłačvać poŭny zarobak. Usie adkładzienyja hrošy ja tady patraciła, pryjšłosia navat uleźci ŭ daŭhi.

Paśla ja znajšła novuju pracu i vyrašyła źbirać hrošy na kvateru. Chacieła mienavita «stalinku», tamu što ja ŭ takoj vyrasła. Razumieju, što tut šmat minusaŭ, treba časta ramantavać, ale mnie padabajucca vysokija stoli, vialikija vokny, šmat prastory. Jašče tut lublu draŭlanuju padłohu», — kaža jana. 

Adkładvała Anastasija pałovu kožnaha zarobku. Dziaŭčyna padkreślivaje, što jaje muž u hetym nie ŭdzielničaŭ. Jana sama naźbirała nieabchodnuju sumu. 

«Mahčymaść uziać kredyt ja nie admianiała, ale tolki ŭ tym vypadku, kali b heta była nievialikaja suma, — kaža jana. — Pa-druhoje, mnie tryvožna, što ja nie zmahu jaho pahasić. Naprykład, z pracaj niešta nie składziecca ci zachvareju. Plus heta vialikaja pierapłata. 

Usie čatyry hady ja ekanomiła na arendzie kvatery. Zdymali zabitaje, staroje žytło. Jano kaštavała 200 dalaraŭ.

Uvohule, u mianie była meta kupić kvateru da 30 hadoŭ. Ale da hetaha času sabrać patrebnuju sumu nie ŭdałosia. Ja nie chadziła časta kuplać adzieńnie abo ŭ sałon pryhažości, dzie možna było b patracić šmat hrošaj — nie ŭ metach ekanomii, prosta nie cikaviłasia takim».

Praz dva hady Anastasija zaŭvažyła, što sabrała mienš za pałovu patrebnaj sumy. Jana vyrašyła vieści siamiejny ŭlik finansaŭ, kab zrazumieć, na što bolš za ŭsio tracić. 

«U nas byli katehoryi «pradukty», «ježa pa-za domam», «mašyna», «kamunałka», «žyvioły», «pasłuhi, pakupki», «zabavy». Bolš za ŭsio sychodziła na «ježu pa-za domam», tamu što my mała hatavali i časta chadzili pa kaviarniach abo zamaŭlali dastaŭku. Pa sumie heta było prykładna 1200-1500 rubloŭ na miesiac.

Na druhim miescy byli «pradukty». My nie abmiažoŭvali siabie, časta brali morapradukty, prysmaki. Heta kala 1000 rubloŭ. A dalej išli astatnija punkty. U sumie ŭvieś biudžet na dvaich składaŭ u miesiac prykładna 1500 dalaraŭ. 

Paśla taho, jak pačali zapisvać sumy, ja stała bolš cviadoma ekanomić. Paśla zarobku adrazu adkładvała peŭnuju sumu, a na astatnija hrošy žyła. Kali da kanca miesiaca ich nie chapała, nie kuplała sabie niejkija bujnyja rečy. Na adpačynak my jeździli, ale nabyvali samyja tannyja kvitki, braniravali ŭsio sami», — kaža surazmoŭca. 

Anastasija pryznajecca, što dyskamfort ad taho, što jaje muž zarablaje mienš za jaje, jana adčuvaje. Ale nievialiki.

«Muž u mianie pracuje hukavym dyzajnieram, jon robić bolš značnyja rečy dla ludziej, čym ja.

Viadoma, biełarusu, jaki atrymlivaje tysiaču rubloŭ u miesiac, nierealna naźbirać na svajo žyllo. 

Mahu skazać, što siarod maich siabroŭ praktyčna ŭsim udałosia abzavieścisia kvaterami, ale heta albo padarunki ad baćkoŭ, albo kredyt, albo finansavaja padtrymka svajakoŭ, blizkich».

«Pierapłata pa kredycie vialikaja, ale pa-inšamu nabyć žyllo nie zmahli b»

Vieranicy 22 hady, jana pracuje śpiecyjalistam pa prodažy aŭtamabilaŭ u lizinhavaj kampanii. U minułym hodzie dziaŭčyna ŭziała kvateru ŭ kredyt na 20 hadoŭ za 37 tysiač dalaraŭ.

«Heta było dastatkova spantannaje rašeńnie. Letaś my z baćkami abmiarkoŭvali, što niavyhadna zdymać kvateru. Hrošy prosta sychodziać u nikudy. Mama skazała schadzić pahavaryć z ryełtaram, pašukać varyjanty kvater. Za adzin viečar ja znajšła toje, što mnie spadabałasia. Adpakajovaja kvatera ŭ žyłym kompleksie «Minsk-Mir», jaki bližej da Hrušaŭki. Adzinym vyjściem dla nas byŭ kredyt», — kaža jana.

Pieršy ŭznos, jaki zapłaciła Vieranika, skłaŭ 900 rubloŭ. Ciapier jon pamienšyŭsia da 800. Heta pałova jaje zarobku za miesiac. 

«Brała ŭ Bielinviestbanku pa prahramie «Nieruchomaść z partnioram». U jaje ŭvachodzić Minsk i Minskaja vobłaść, — kaža jana. — U banku hladziać, ci dastatkova ty zarablaješ, kab vypłacić kredyt. Na momant zakančeńnia prahramy čałaviek nie pavinien być starejšym za 64 hady. Staŭka ŭ mianie 12,25%.

Viadoma, pierapłata vialikaja, ale pa-inšamu nabyć žyllo nie zmahli b. Zarobak u mianie płavaje, zaležyć ad premij. Sama staŭka refinansavańnia zamacavanaja, tamu bajacca pavyšeńnia sumy mnie nie treba». 

Ekanomić dziaŭčyna pačała z momantu nabyćcia kvatery. Z sumy, jakaja zastajecca paśla vypłaty kredytu, Vieranika adkładvaje 200 rubloŭ. Na žyćcio ŭ jaje zastajecca 600. 

«Pieršapačatkova adkładzienaj sumy na kvateru ŭ mianie nie było. Krychu dapamahli baćki. Na ramont taksama, tamu jon idzie vielmi marudna.

Ja nie chadžu ŭ kaviarni ci restarany, hatuju doma sama. Adzieńnie kuplaju redka, ale jakasnaje. Na hetym i ekanomlu. Naohuł, u nas u siamji zaviedziena brać kredyty, rasterminoŭki. Mama, naprykład, adzieńnie, abutak tak kuplaje. Addać z zarobku 500 rubloŭ za dobryja boty — heta adčuvalna. Vypłačvać kožny miesiac niejkuju nievialikuju sumu praściej.

Pakul my z baćkami nie ličyli, kolki treba na ramont. Pa miery pastupleńnia srodkaŭ niešta tudy kuplajem. Kali atrymała premiju, uźviali ŭ kvatery ścieny ŭ sanvuźle. Z nastupnaj płanuju rabić elektryku», — kaža jana.

Kali Vieranika zmoža pierajechać, jana nie viedaje. Ale ličyć, što nie raniej, čym praz paŭtara hoda.

«Pačynać tam žyć ja płanuju, kali ŭžo całkam budzie zrobleny sanvuzieł, spalnaje miesca i kuchnia. Usio astatniaje budu kuplać potym, u zaležnaści ad taho, jak budzie z pracaj. Prodažy ciapier upali, u lizinh mała chto biare mašyny. A značyć, i ramont zaciahniecca», — prahnazuje jana.

«Na kvateru zarabili za hod»

Alesi 37 hadoŭ, jana pracuje psichołaham. U 2019 hodzie jana razam z mužam kupiła dvuchpakajovuju kvateru za 43 tysiačy dalaraŭ. 

«Haspadary kvatery, jakuju my zdymali, žyli nie ŭ Biełarusi, za joj nichto nie hladzieŭ. U niejki momant my stamilisia jaje ramantavać, rassypałasia ŭsio. I kali ŭkładvaješsia, chočacca, kab heta tabie i zastałosia. Viadoma, možna było pierajechać u inšuju, ź lepšym ramontam, ale ja studentkaj stolki pierajazdžała pa roznych kvaterach, što bolš žadańnia nie było. Psichałahična ja prosta stamiłasia.

U dziciaci stała źjaŭlacca šmat cacak, chaciełasia elemientarna prybić dla ich stend, ale zaŭsiody ŭ hałavie trymała, što nieviadoma, jak na heta adreahujuć haspadary. Niejak da nas pryjšli z hazavaj słužby i skazali, što treba mianiać plitu. Skazali ab hetym haspadaram, a jany prapanavali nam kupić ich kvateru. Sami jany ŭkładvacca ŭžo taksama nie chacieli. My akurat šukali ŭ hetym ža rajonie, kala mietro Partyzanskaja. Ale dobrych varyjantaŭ nie było», — kaža jana. 

Heta nie typovaja historyja siaredniestatystyčnaj siamji — na dvuchpakajovuju kvateru para zarabiła za hod. Muž dziaŭčyny pracavaŭ u svajoj ivent-kampanii, a Aksana — psichołaham. 

«Kali jaje kupili, naš śviet staŭ zusim inšym. U inšaharodnich (a ja z horada Ivanava) jość niejki punkcik, što svajo žytło, — heta niešta niemahčymaje. A tut u nas atrymałasia. Startavaj sumy absalutna nie było. Usio z nula. Dobruju finansavuju «adukacyju» atrymali, pakul na kvateru źbirali.

Viadoma, tut usio zaležyć ad zarobku, ale jašče važny momant pryjarytetaŭ. U mianie ciapier, naprykład, dzicia chodzić u pryvatnuju škołu, ale ja apranajusia ŭ sekand-chendzie. U mianie niama žadańnia marnavać hrošy na šmotki. Padobnyja pryjarytety — vielmi dobraja ekanomija. Vyznačyli dla siabie, kudy i kolki resursaŭ my tracim. Padzialili, chto i jakija patreby zakryvaje.

Biezumoŭna, bolšuju častku zarabiŭ muž. Pałovu prybytku jon adkładvaŭ. Brali bolš prajektaŭ, pracavali vielmi šmat, ale ŭ nas była meta. 

Niejkaj kankretnaj sumy, jakuju adkładvali kožny miesiac, nie było. Dzieści atrymlivałasia niekalki tysiač dalaraŭ, a časam i bolš. Zrazumieła, što heta narmalny taki zarobak.

U mianie znajomaja pracuje ŭ dziciačym sadku, kaža, što na asobnaje žytło sama nikoli nie zmoža adkłaści. U jaje vypadku tut moža być tolki kredyt. Darečy, my adrazu vyrašyli, što heta historyja nie pra nas. Dla mianie kredyt — kabała. Pamiataju, što nam tady jašče prapanoŭvali trochpakajovuju, ale na jaje nam nie chapała 15 tysiač dalaraŭ. I tady, viadoma, dumki ŭziać kredyt byli. U vyniku ŭsio roŭna spynilisia na hetaj dvuchpakajovaj, tolki b nie mieć spravy z daŭhami.

U mianie jość siabroŭka, jakaja sama zarabiła na žytło, ale jana ličyć, što raskazvać pra heta soramna. Dumaje, što heta raskoša. I nikomu nie havoryć. A ja tak nie liču. Nienarmalna, kali ludzi źbirajuć pa 10 hadoŭ hrošy i nijak nie mohuć kupić žytło», — kaža jana. 

Samaje strašnaje dla Alesi było, kali jana hladzieła na sumu, jakuju treba było sabrać.

«A potym my z mužam sadzilisia, prahavorvali i raśpisvali vydatki — paśla hetaha stanaviłasia spakajniej. Miarkuju, što tak i treba rabić». 

 Čytajcie taksama: 

Adtok kadraŭ z IT-cfiery bje rekordy. U sakaviku jon skłaŭ bolš za 1000 čałaviek

«Dla vychadu ŭ nul treba pradavać sto futbołak za miesiac». Jak minčanka pierazapuściła svoj mały biznes

Клас
Панылы сорам
Ха-ха
Ого
Сумна
Абуральна

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?